Βιβλία/Books
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5, εμφανίζονται 1 - 5
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
2 Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Nursing Management
Μερκούρης, Αναστάσιος,
Η Bιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας διαθέτει αντίτυπα του βιβλίου σε έντυπη μορφή με ταξινομικό αριθμό: RA971.M47 2008 Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές, νοσηλευτές και γενικότερα σε επαγγελματί...
2009-12-23
3 Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας Nursing Research Methodology
Μερκούρης, Αναστάσιος,
Η βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας διαθέτει αντίτυπο του βιβλίου σε έντυπη μορφή με ταξινομικό αριθμό: RT81.5 .M47 2008 Το βιβλίο αυτό απευθύνεται πρωτίστως σε νοσηλευτές, αλλά μπορεί να χρησιμοποιη...
2009-12-23
4 Προαγωγή υγείας για επαγγελματίες υγείας
Scriven, Angela Kouta, Christiana Κούτα, Χριστιάνα Papadopoulos, Irena,
Η προαγωγή της υγείας σήμερα θεωρείται παγκόσμια προτεραιότητα, αλλά η καθημερινή της πρακτική παραμένει περιορισμένη. Στο ξεκίνημα της αυτή η εργασία ταξιδεύει τον αναγνώστη πίσω στις πλούσιες ελληνι...
2010
5 Τα θέλω και τα μπορώ της ποιότητας στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας : οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών φροντίδας υγείας
Ραφτόπουλος, Βασίλειος,
Η Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών Υγείας διαθέτει αντίτυπο του βιβλίου σε έντυπη μορφή με ταξινομικό αριθμό: RA440.5.R34 2009 Σε μια εποχή θάμβους και παράκρουσης η επιδαψιλάφηση της ποιότητας φροντίδας υ...
2009