Νηλέας Καμαράδος
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 'Ότε καιρός [...]'
Incipit: Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Ότε καιρός Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 634 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 14 Κύκλος: Χειρόγραφα Βασ. Ν. Καμαράδου, Συνηχητική Κ ...
2 'Επαπολαύσαι επισπεύσωμεν [...]'
Incipit: Επαπολαύσαι επισπεύσωμεν Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 532 Αρ. Φύλλων: 2 Αριθμός Κουτιού: 11 Κύκλος: Συλλογή δημοτικών και σχολικών ασμάτων Σημειογραφία: Νέα...
3 'Τω παντάνακτος εξεφαύλισαν [...]'
Incipit: Τω παντάνακτος εξεφαύλισαν Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 628 Αρ. Φύλλων: 1 Αριθμός Κουτιού: 14 Κύκλος: Έργα διαφόρων διδασκάλων Μέρη: Ωδή ζ΄: Καταβασία Σημε...
4 12 μουσικαί συνθέσεις Δεκεμβρίου
Incipit: 1) Αινείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αυτού [...] Της γεηράς τρυφής την απόλαυσιν υπεριδούσα, 2) Νέ Δόξα Πατρί και Υιώ [...] Ιεραρχών την καλλονήν, 3) Και νυν και αεί [...] Ανύμφευτε Παρθένε,...
5 12 φ. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή : Ώραι
Incipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστ...
6 12φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή: Ώραι
Incipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστ...
7 12φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή:Ώρα Α'
Incipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστ...
8 13 φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή πρωί : εσπερινός : απόστιχα : συλλογή
Incipit: 2) Ότε εκ του ξύλου σε νεκρόν, 3) Σε τον αναβαλλόμενον το φώς ώσπερ ιμάτιον Αρχείο: Νηλέας Καμαράδος Κατηγορία: Μουσική Αρ. Φακέλου: 930 Αρ. Φύλλων: 24 Αριθμός Κουτιού: 23 Κύκλος: Μεγάλ...
9 13 φύλλ. Τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή
Incipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστ...
10 13φ. Τη αγία και μεγάλη Παρασκευή: Ώραι
Incipit: Β)1) Σήμερον του Ναού το καταπέτασμα ...] Δόξα Πατρί [...]Τοις συλλαβουσί σε, 2)Τα ρήματάμου ενώτισαι [...] Προ του τιμίου σου Σταυρού, 3) Τάδε λέγει Κύριος [...] Δόξα Πατρί [...] Δεύτε χριστ...