Computer Science: Database Management
Σύνολο αποτελεσμάτων: 10, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Αλγόριθμοι Πρότασης Ετικετών σε Δεδομένα του Διαδικτύου
Αλεπίδου, Ζηνοβία,
Καθημερινά ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων χρησιμοποιεί τον Παγκόσμιο Ιστό αναζητώντας, μεταβιβάζοντας και αντλώντας δεδομένα. Ενώ στα πρώτα χρόνια ζωής του Διαδικτύου το ζητούμενο ήταν η πλήρης πρόσβ...
2010-11-04
2 Ανάπτυξη και ανάκληση διαδραστικών ξεναγήσεων με φορητές συσκευές
Κουτσονάσιος, Αλέξανδρος,
Οι φορητές συσκευές μετάδοσης και λήψης φωνής ή δεδομένων με πολλαπλούς αισθητήρες έχουν κατακλύσει την αγορά και έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν στο χρήστη. Μπο...
2010-11-03
3 Βάση δεδομένων αποφοίτων τμήματος
Τουτουδάκης, Μιχαήλ,
Η περιγραφή που ακολουθεί έχει την εξής δομή. Στο κεφάλαιο 2 ξεκινάμε κάνοντας μία σύγκριση ανάμεσα στα πρώτα συστήματα δεδομένων που στηριζόταν στα αρχεία και σταμοντέρνα συστήματα που συναντάμε σήμε...
2001
4 Διαδικτυακή εφαρμογή τεχνικής ανάλυσης πελατών ενός προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας
Γοργορής, Στυλιανός,
Από το 2001 έπαψε να ισχύει το μονοπώλιο στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που σηματοδότησε μεγάλες αλλαγές στον τομέα αυτό. Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας αύξη...
2010-07-14
5 Δυναμική ενημέρωση βάσεων δεδομένων σε συστήματα βιομετρικής αναγνώρισης
Πετραντωνάκης, Παναγιώτης,
Ο κύριος σκοπός του συστήματος δυναμικής ενημέρωσης βάσεων δεδομένων ειναι ο εντοπισμός της αλλαγής των βιομετρικών χαρακτηριστικών με την πάροδο του χρόνου και ηαντιμετώπιση των προβλημάτων που προκα...
2007-07-01
6 Εξαγωγή και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης και καταγραφής του κεντρικού λεβητοστασίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Τσελιος, Κωνσταντινος,
The problem which we are examining is the operation of boilers #3, #4, #5 of the central station at the University of Thessaloniki. The raw data are collected and sorted by the software system.Those a...
2011-10-01
7 Ευέλικτος απεικονιστικός Ιατρικος Φάκελος Ασθενή ως υποστηρικτικό εκπαιδευτικό μέσο στο χώρο της ιατρικής.
Προσπαθόπουλος, Δημήτριος Σαμαράς, Βασίλειος,
Στη σημερινή εποχή η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη έχει βάλει στη ζωή μας τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο όσο και στις καθημερινές δραστηριότητές μας. Αυτό είχε σαν ...
2010-07-07
8 Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης της ημερήσιας γαλακτοπαραγωγής των προβάτων
Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η σχεδίαση και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής για την καταγραφή, επίβλεψη, διαχείριση και υπολογισμό των γαλακτοπαραγωγικών δεδομένων των προβάτων τ...
2002-03-01
9 Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης με την χρήση Έξυπνων Καρτών
Μερκουρίου, Ανδρέας,
Σε πολλούς τομείς της καθημερινής ανθρώπινης δραστηριότητας όλο και πιο πολλές ξεχωριστές διατάξεις τείνουν να αντικατασταθούν από τις «Έξυπνες Κάρτες», οι οποίες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν χρονοβόρες...
2000-10-23
10 Σύστημα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων Διαδικτυακών Κοινωνικών Μέσων
Γεμενετζή , Κωνσταντίνα,
Η καθολική εξάπλωση του Διαδικτύου έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στις μεθόδους και τα μέσα με τα οποία οι άνθρωποι επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όσο και στους τρόπους με τους οποί...
2010-07-01