Computer Science: Simulation of Systems
Σύνολο αποτελεσμάτων: 19, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Computer Simulation of the Cell Microtubule Network
Παπαδοπούλου, Σταυρούλα,
Even though our technical civilization has experienced great achievements over the centuries, scientists still remain astonished with regard to cell motion and self-organization. Over the past few dec...
2004-06-00
2 Αγγείωση μοντέλων ανάπτυξης όγκων: μια προσέγγιση με σωματίδια
Βιτάνης, Βίτων,
Η αγγειογένεση είναι η φυσιολογική διαδικασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων αγγείων από ήδη υπάρχον αγγειακό δίκτυο. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα στη διάρκεια της εμβρυογένεσης, της επούλωσης...
2004-07-01
3 Ανάπτυξη στρατηγικών ελέγχου διεργασιών επεξεργασίας υγρών λυμάτων με βάση κριτήρια κόστους και ποιότητας
Εξαδάκτυλος, Βασίλειος,
Τα τελευταία χρόνια, η προστασία του περιβάλλοντος έχει έρθει στο προσκήνιο και εξαιτίας προβλημάτων μόλυνσης που αντιμετωπίζουν αρκετές περιοχές του πλανήτη αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα για ένα ...
2004-07-05
4 Βέλτιστη επιλογή παραμέτρου διακοπτών διακριτού τύπου για εφαρμογές προσομοίωσης πραγματικού χρόνου (Optimal parameter selection of the discrete-time switch model for the real-time simulation applications)
Φώτη, Χρυσάνθη,
Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται μια μέθοδος βέλτιστης επιλογής της αγωγιμότητας διακριτού τύπου διακοπτών. Η μοντελοποίηση των διακοπτών μέσω του διακριτού τύπου κυκλωματικού ισοδύναμού τους χρ...
5 Δυνατότητες εξ' αποστάστεως ελέγχου και ρύθμισης της λειτουργίας παθητικών ηλιακών συστημάτων
Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κλάδο της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι εργασίες που αφορούν τα κτίρια φθάνουν στο ύψος των 700 δις ευρώ ανά έτος. Παράλληλα, ...
2003
6 Εργαλείο ανάλυσης δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με επιτάχυνση μέσω υλικού
Κουφογιάννης, Φραγκίσκος,
Τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν από τις πλέον πολύπλοκες κατασκευές. Συχνά διαθέτουν χιλιάδες κόμβους στο επίπεδο της υψηλής τάσης. Η διάστασηαυτού του συστήματος είναι εξαιρετικά μ...
2011-06-01
7 Μέθοδοι αναγνώρισης και ελέγχου γραμμικών συστημάτων και υλοποίηση σε έλεγχο θέσης DC κινητήρα
Στόχος της διπλωματικής αυτής είναι η υλοποίηση στο Matlab μεθόδων αναγνώρισης και ελέγχου γραμμικών συστημάτων και η εφαρμογή τους σε εργαστηριακή διάταξη DC κινητήρα. Στο πρώτο κεφάλαιο θα περιγραφο...
2008-01-01
8 Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογών για την επίτευξη δικτυακής μετάδοσης κινούμενης εικόνας και δεδομένων στο πρόγραμμα OTELO
Η διπλωματική εργασία έγινε στα πλαίσια του IST Otelo. Το πρόγραμμα Otelo φιλοδοξεί να παράγει ένα ολοκληρωμένο σύστημα για την πραγματοποίηση ενός τηλε-υπερηχογραφήματος. Για την πραγματοποίηση ενός ...
2003-03-01
9 Μετατροπή διδιάστατων χαρτών σε αντίστοιχους τριών διαστάσεων κατάλληλους για χρήση σε εφαρμογές απτικής εικονικής πραγματικότητας για τυφλούς
Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος,
Η 3D αναπαράσταση συμβατικών πολιτικών χαρτών , προκειμένου να μετατραπεί η απεικονιζόμενη πληροφορία σε απτική και ηχητική μορφή ώστε να είναι αξιοποιήσιμη από άτομα με μερική ή ολική τύφλωση , απαιτ...
2006-03-19
10 Μοντέλο πρόβλεψης του συνολικού ηλεκτρονικού περιεχομένου της ιονόσφαιρας με μέθοδο νευρωνικών δικτύων
Χαραλάμπου, Δημήτριος,
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια πρόβλεψης του DT.E.C (σταθμός Bakersfield California - ΗΠΑ) με τη βοήθεια των νευρωνικών δικτύων με διαφορετικές χρονολογίες πρόβλεψης και εκπαί...
2009