Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5, εμφανίζονται 1 - 5
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Online δημόσιος κατάλογος ανοικτής πρόσβασης OPAC (Online Public Access Catalog)
Φραγκιαδάκη, Ελένη,
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στον κατάλογο της βιβλιοθήκης του ΑΤΕΙΘ και στις υπηρεσίες που προσφέρει στους χρήστες της βιβλιοθήκης., This article reports to the catalog of the Library of ATEITH and to th...
2009-02-25
2 Η επικείμενη αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και οι κίνδυνοι για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Κάτανος, Γιάννης,
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην επικείμενη αναγνώριση των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα., This article reports...
2009-02-25
3 Ο νόμος 3549/2007 και η εφαρμογή του στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) προβληματισμοί και προοπτικές
Κάτανος, Γιάννης,
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή του νόμου 3549/2007 στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα., This article reports to the application of the law 3549/2007 to the High Technological Educat...
2009-02-25
4 Οι συνέπειες των χειμερινών καταλήψεων για τους φοιτητές του ΑΤΕΙΘ
Κάτανος, Γιάννης,
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις συνέπειες των χειμερινών καταλήψεων για τους φοιτητές του ΑΤΕΙΘ., This article reports to the results of the winter strikes for the students of ATEITH.
2009-02-25
5 Χ.Τ.
Η στήλη αυτή αναφέρεται σε ερευνητικά έργα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΠΕΑΕΚ II και τα οποία διαχειρίζεται η επιτροπή ερευνών., This column reports to research projects which is financed f...
2009-02-25