Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 11, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Essays on commodity futures markets
Δασκαλάκη, Χαρούλα,
The developments in the commodity markets over the last years have attracted the interest of both academics and market participants. In the mid-2000s, both spot and futures prices of a broad set of co...
2 Essays on dividends
Ασημακόπουλος, Παναγιώτης Ν.,
Dividend policy has drawn a lot of attention in financial literature. The div¬idend decision is one of the most extensively researched topics in the finance area and it has remained one of the toughes...
3 Essays on the bank lending channel
Αλεβιζοπούλου, Ευφροσύνη Δ.,
The bank lending channel is one of the many channels through which monetary policy makers transmit their decisions to the economy. This channel operates through loan supply and its existence reflects ...
4 Pension Funds
Παρτσινέβελος, Ιωάννης Ν.,
Επιτακτική είναι η ανάγκη για ύπαρξη διαφάνειας στην επένδυση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και ανάθεση αυτών σε επαγγελματίες διαχειριστές, και γενικότερα η δημιουργία ενός συστήματος που...
2008-02-22
5 Επίδοση και τιμολογιακή πολιτική αμοιβαίων κεφαλαίων σε κάθετα ολοκληρωμένες αγορές
Μπαμπαλός, Βασίλειος Γ.,
Η ραγδαία ανάπτυξη των αγορών Α/Κ σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως διαπιστώνεται από τους Klaper et al (2004), καθιστά το θέμα των εξόδων των Α/Κ πιο σημαντικό στις αναδυόμενες αγορές, όπου οι επενδυτές χα...
6 Επιλογή υποδείγματος και προβλέψεις στα πλαίσια χρονολογικών σειρών με και χωρίς μοναδιαίες ρίζες
Παντελίδης, Θεολόγος,
Αυτή η διατριβή ερευνά τη προβλεπτική ικανότητα εναλλακτικών μοντέλων χρονοσειρών στην πρόβλεψη είτε του δεσμευμένου μέσου, είτε της δεσμευμένης διακύμανσης μιας(βαθμωτής ή διανυσματικής) στοχαστικής ...
2008-06-11
7 Η επίδραση των θετικών και αρνητικών εκπλήξεων σχετικά με τα μακροοικονομιά στοιχεία στις αποδόσεις των μετοχών
Μανουσάκη, Μυρσίνη,
Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζουμε την ύπαρξη επίδρασης των θετικών και αρνητικών εκπλήξεων που προκύπτουν από τις ανακοινώσεις μακροοικονομικών στοιχείων, στις αποδόσεις των μετοχών των ΗΠΑ. Παράλλη...
8 Θεμελιώδη λογιστικά μεγέθη ως παράγοντες πρόβλεψης εταιρικών αποδόσεων και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου
Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος Α.,
Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή, παρέχει σε δύο μέρη ευρήματα έρευνας στη χρηματοοικονομική λογιστική. Στο πρώτο μέρος της διατριβής, εξετάζεται η προβλεπτικήικανότητα θεμελιωδών λογιστικών μεγεθώ...
2008-03-21
9 Ιδιότητες εκτιμητών συνολοκλήρωσης σε πεπερασμένα δείγματα κάτω από εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής σφαλμάτων
Πανοπούλου, Αικατερίνη Σ.,
Η διατριβή αυτή ερευνά την συμπεριφορά των πιο ευρέως χρησιμοποιούμενων εκτιμητών συνολοκλήρωσης σε πεπερασμένα δείγματα κάτω από εναλλακτικές υποθέσεις για τιςδιαδικασίες που παράγουν τα σφάλματα. Απ...
2006-09-27
10 Νομισματική πολιτική και η χρηματοπιστωτική εποπτεία : τιμών των μετοχών : η συζήτηση μετά την κρίση 2007-2009
Βασιλικοπούλου, Αμαλία,
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αποτυπώσει τη δομή της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, τόσο σε μικροπροληπτικό επίπεδο, μέσα από τη σχέση της νομισματική πολιτική, όσο και μακροπροληπτ...