Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 856, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 About the predictability of stock returns and the speed of price adjustment
Μαυρομμάτη, Μαργαρίτα,
Η συγκεκριμένη εργασία μελετά, το κατά πόσο είναι δυνατή η πρόβλεψη της μεταβολής των τιμών που θα οδηγήσει σε χρηματιστηριακά κέρδη. Η μελέτη έχει δύο κύριους στόχους: Πρώτων, να περιγράψει τα εργαλε...
2006-08-07
2 Adaptive Mesh Model (AMM) structures
Δημητρακόπουλος, Χαράλαμπος Γ.,
Η αποτίμηση των παραγώγων προϊόντων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας είτε θεωρητικά μοντέλα αποτίμησης είτε τεχνικές αριθμητικής προσέγγισης. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής αναλύεται η τεχνική με ...
3 Additional tests to the pecking order
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών επιχειρήσεων και να ελέγξει αν εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις και σε π...
4 An analysis of structured products
Ζήβας, Ανδρέας,
Πρόσφατα, οι Ελληνικές τράπεζες εισήγαγαν νέα καταθετικά προϊόντα τα οποία έχουν διττά χαρακτηριστικά, προσφέρουν τόσο μια επένδυση σε κάποιο χρηματιστηριακό δείκτη ή κάποιο άλλο τίτλο, όσο και εγγύησ...
2007-12-07
5 An empirical analysis of interest rate Parity conditions in the European Union
Χάψας, Αναστάσιος Γ.,
Having in mind the various effects of an Economic Union with a common currency such as the EMU, we examine the existence of Real Interest Rate Parity conditions, as these are defined by the general th...
2006-10-19
6 An implied volatility index from stock options : construction and properties
Σκούρας, Βασίλειος,
A widely studied and quite useful measure of volatility is the implied volatility index. Although, there is a growing literature on the construction and the properties of implied volatility indices (F...
2007-05-29
7 Analysts' forecast dispersion and market uncertainty
Κραβαρής, Κωνσταντίνος,
Στην παρούσα έρευνα το ενδιαφέρον στρέφεται στους αναλυτές οι οποίοι μέσω των προβλέψεων τους ενημερώνουν τους επενδυτές (δανειστές) για την οικονομική κατάστασητων επιχειρήσεων (δανειζόμενοι) στους τ...
2008-11-21
8 Apt methods for passive and active portfolio management.
Μπίρμπος, Δημήτριος,
The purpose of this analysis is not to test the validity of an APT model in the Greek stock market but to construct a multi-index model, under the assumption that only economic variables affect stock ...
2006-04-03
9 Assesing the performance of greek mutual funds
Μέλη, Χριστίνα,
Ο θεσμός των αμοιβαίων κεφαλαίων έχει γνωρίσει τεράστια άνθηση τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει στο επενδυτικό κοινό, μικρού και μεσαίου ει...
10 Assessing the performance of greek mutual funds over the crisis period
Σανιδάς, Γεώργιος,
This paper attempts to evaluate the performance of Greek mutual funds during the period of July 2002- June 2010. We then split this period into 2 shorter ones: the first (2002-2007) is considered a bu...