Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Σύνολο αποτελεσμάτων: 20, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ακριβείς και προσεγγιστικές μέθοδοι για τη μελέτη συστημάτων αξιοπιστίας και προβλημάτων ελέγχου ποιότητας
Μηλιένος, Φώτιος Σ.,
Στη διατριβή αυτή μελετώνται προβλήματα που σχετίζονται με τη θεωρία αξιοπιστίας και το στατιστικό έλεγχο ποιότητας. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι ιδιότητες τυχαίων μεταβλητών που σχετίζονται με συστήμ...
2009-04-29
2 Αλγόριθμοι μεταβελτιστοποίησης σε γραμμικά συστήματα : εφαρμογή στα συστήματα ποιότητας
Η παρούσα διατριβή έχει ως θέμα τη μελέτη υφιστάμενων μεθόδων μεταβελτιστοποίησης (post optimal analysis - robustness analysis) σε προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού και την πρόταση μίας νέας προσέγ...
2010-01-15
3 Επίλυση του προβλήματος εναλλαγής ετικεττών στην Μπεϋζιανή ανάλυση μείξεων κατανομών
Παπασταμούλης, Παναγιώτης,
Ο πρωταρχικός στόχος της διατριβής είναι η θεμελίωση μιας γενικής μεθόδου αντιμετώπισης του προβλήματος label switching η οποία να είναι ανεξάρτητη της διάστασης των παραμέτρων του μοντέλου μείξης. Πα...
4 Η διδασκαλία της στατιστικής με κατευθυνόμενες εργασίες
Γκίνης, Δημήτριος,
Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να αναδείξει τα προβλήµατα στη διδασκαλία της Στατιστικής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να συµβάλλει ουσιαστικά µε τη διδακτική της πρόταση στην όσ...
2006-04-03
5 Η περιβάλλουσα ανάλυση με μη ακριβή δεδομένα: νέα μεθοδολογική προσέγγιση και νέα πεδία εφαρμογών
Σμυρλής, Ιωάννης Γ.,
Η Περιβάλλουσα Ανάλυση ∆εδοµένων (ΠΑΔ) είναι µια µη παραµετρική µέθοδος γραµµικού προγραµµατισµού για την εκτίµηση της σχετικής αποδοτικότητας οµοιογενών µονάδων οι οποίες δέχονται πολλαπλές εισροές κ...
2006-04-03
6 Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των οικονομικών
Τσάμη, Ελένη,
Η παρούσα εργασία ερευνά τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων και δεν έχει επίδραση στην απόκτηση και τη διατήρησηγνώσεων από τους φοιτητές.
2009-04-13
7 Η χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών, εταιρειών που εισάγονται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο: η ελληνική πραγματικότητα 1994-2000
Γκοτζαγεώργης, Γεώργιος Κ.,
Το κύριο αντικείμενο της μελέτης αφορά την χρηματιστηριακή συμπεριφορά των μετοχών, εταιριών που εισάγονται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο και την ελληνική πραγματικότητα κατά το διάστημα 1994-2000....
2006-04-03
8 Θέματα στατιστικής θεωρίας πληροφοριών και αναλογισμού
Σαχλάς, Αθανάσιος Π.,
Στόχος της διατριβής αυτής είναι να συνδυάσει τη στατιστική θεωρία πληροφοριών με επιστήμες όπως ο αναλογισμός, η βιοστατιστική και η δημογραφία. Συχνά στην πράξηχρειάζεται να αναθεωρούνται οι αρχικές...
9 Θεωρία ροών επιτυχιών και εφαρμογές
Μπερσίμης, Σωτήριος,
Στη διατριβή αυτή παρουσιάζεται η μελέτη τυχαίων μεταβλητών που σχετίζονται με προβλήματα ροών επιτυχιών, σε ακολουθίες πειραμάτων με δύο ή περισσότερα αποτελέσματα. Η μελέτη αυτή στηρίζεται στην τεχν...
2008-03-17
10 Ιδιωτική ασφάλιση υγείας : πρότυπο σύστημα διοίκησης των απαιτουμένων διαδικασιών και διαχείρησης ατομικών συμβολαίων
Βοζίκης, Αθανάσιος,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί το προϊόν μακροχρόνιας και επίπονης έρευνας στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Σκοπός της εργασίας είναι η έρευνα στο πεδίο της Health Informatics από τη...
2006-09-15