Τμήμα Πληροφορικής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 334, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Case study :μετάβαση από παλαιό σε νέο Collection Σύστημα σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών και τα οφέλη από την εφαρμογή του
Παπάζογλου, Αικατερίνη,
Βασικός σκοπός των επιχειρήσεων ,όπως είναι ευρέως γνωστό, είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Βασική όμως προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ηαποφυγή απώλειας των εσόδων, γεγονός ...
2 Content Management System (CMS)
Καλτουρουμίδης, Κυριάκος Ο.,
Ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένων (content management system - CMS) είναι η συλλογή των διαδικασιών με τις οποίες μπορεί να γίνει διαχείριση της ροής εργασιών σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Αυτές ο...
3 Development of a soft error vulnerability analysis framework for FPGA devices
Αγιακάτσικας, Δημήτριος Σ.,
Καθώς το μέγεθος των χαρακτηριστικών των FPGA κινείται επιθετικά στην περιοχή των νανομέτρων, τα μεμονωμένα σφάλματα αναμένονται να γίνουν μείζον ανησυχία για την αξιοπιστία των SRAM FPGA. Λόγω των πε...
4 Discrimination aware datamining
Παυλάκη, Σοφία Κ.,
Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να μελετήσει την ύπαρξη ή όχι στοιχείων διάκρισης στη χρήση μεθόδων εξόρυξης γνώσης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων. Ανάλυση λαμβάνει χώρα σχετικά με τα είδη των διακρίσεων (άμ...
5 E-learning με χρήση recommendation συστημάτων
Κολιαδήμα, Ιωάννα Χ.,
Τα συστήματα συστάσεων χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρόσφατα, έχουν εφαρμοσθεί σε εφαρμογές e-learning για τη παραγωγή συστάσεων με βάση τα μαθησιακά α...
6 E-learningγια την περιβαλλοντική εκπαίδευση και στρατηγικές συνεργατικής μάθησης
Βενιέρη, Αικατερίνη,
Η διπλωματική εργασία με τίτλο «E-learning για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και μέθοδοι συνεργατικής μάθησης», αναφέρεται και μελετά την έννοια τηλεκπαίδευση (E-learning).Η εργασία ξεκινάει με μια ισ...
7 E-Tourism :ηλεκτρονικό επιχειρείν στον τουρισμό
Λιανός, Νικόλαος,
Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με τους τρόπους που μπορεί να εξυπηρετήσει το τομέα του τουρισμού το διαδίκτυο και η πληροφορική γενικότερα. Στην Ελλάδα έχουνε γίνει σημαντικές προσπάθειες όσον αφορ...
8 Hadoop framework
Πλαγάκης, Απόστολος Π.,
With the explosion of data, new tools become available. One of the most popular tools is the open source Apache Hadoop Framework. In this thesis, the MapReduce program model is examined, together with...
9 IPv6ασφάλεια
Κουριέρης, Ιωάννης Π.,
Το πρωτόκολλο IPv6 αποτελεί την νεώτερη έκδοση του πρωτοκόλλου το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Το IPv6 αναπτύσσεται πάνω από 10 χρόνια και ακόμα η εφαρμογή του είναι σε μικ...
10 Module διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων = Joomla 2.5 Medical exams management module
Βλάχος, Γεώργιος Δ.,
Η διπλωματική διατριβή αφορά την ανάπτυξη μια πλήρους εφαρμογής διαχείρισης ιατρικών εξετάσεων, ως αυτόνομο component της πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου CMS JOOMLA 2.5. Έχει δημιουργηθεί με τέτοι...