Τμήμα Πληροφορικής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 36, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Έμπιστο περιβάλλον συνεργασίας και παροχής ασφαλών, ιδιωτικών και διαλειτουργικών υπηρεσιών
Πενταφρόνιμος, Γεώργιος Κ.,
Η εξάπλωση των εφαρμογών Web 2.0 και η παροχή υπηρεσιών συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης από τη μια πλευρά προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους χρήστες από την άλλη προκαλούν νέες απειλές στην ιδ...
2 Ανάπτυξη πελατοκεντρικής στρατηγικής με μεθόδους πολυκριτήριας ανάλυσης: εφαρμογή σε ένα μεγάλο ελληνικό εκδοτικό οργανισμό
Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Κ.,
Η παρούσα διατριβή προτείνει μια πολυκριτήρια μεθοδολογία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης εκδοτικής στρατηγικής, που να οδηγεί με αποτελεσματικό τρόπο σε ορθολογικές επιλογές δράσεων. Για το σκοπό αυτό...
3 Αντίληψη και αναγνώριση συναισθήματος σε εικόνες προσώπου με εφαρμογή σε συστήματα συναισθηματικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου - υπολογιστή
Faces provide a wide range of information about a person's identity, race, sex, age, and emotional state. In this thesis, we study the perception of facial expressions of emotion in our aim at develop...
4 Αντιμετώπιση παρεμβολών και έλεγχος πρόσβασης σε σύγχρονα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Μυριδάκης, Νικόλαος Ι.,
Στη διατριβή αυτή εξετάζεται το πρόβλημα της αντιμετώπισης παρεμβολών στα σύγχρονα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Συγκεκριμένα, η μελέτη αναφέρεται σε συστήματα στα οποία η μετάδοση της πληροφορίας...
5 Απεικόνιση της δομής αντικειμένων με ψηφιακή ανάλυση δεδομένων κυματικής σκέδασης
Γκυρτής, Κωνσταντίνος Γ.,
Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί, η σε βάθος, μελέτη αποδοτικών υπαρχόντων και προτεινομένων υπολογιστικών αλγορίθμων τομογραφικής απεικόνισης αντικειμένων (και ανάλυσης της ει...
2006-04-03
6 Αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη ασφαλείας δικτύων και επικοινωνιών : αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών
Στη διατριβή αυτή εξετάζεται το πρόβλημα της αναγνώρισης και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας και προσεγγίζεται η δυνατότητα διασφάλισης υπολογιστικών και δικτυακών επικοινωνιών προτείνοντας διοικ...
7 Αρχιτεκτονική, διαχείριση και ασφάλεια προγραμματιζόμενων δικτυακών υποδομών
Γλυνός, Δημήτριος Α.,
Οι προγραμματιζόμενες δικτυακές υποδομές επιτρέπουν τη δυναμική προσαρμογή των υπηρεσιών ενός δικτύου ως προς τις ανάγκες των χρηστών αυτού. Στόχος αυτής της δια¬τριβής είναι η μελέτη των προγραμματιζ...
8 Διαχείριση δεδομένων τροχιών κινούμενων αντικειμένων
Φρέντζος, Ηλίας Κ.,
Οι βάσεις δεδομένων κινούμενων αντικειμένων είναι ένας αναδυόμενος τεχνολογικός τομέας λόγω της ανάπτυξης των πανταχού παρόντων συσκευών εντοπισμού θέσης, όπως τα PDAs, τα κινητά τηλέφωνα κλπ. όπως επ...
2009-02-17
9 Διαχείριση κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών με τη χρήση μεθόδων ποσοτικοποίησης της ασφάλειας
Σερρέλης, Εμμανουήλ Δ.,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή αφορά στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης κρίσιμων πληροφοριακών υποδομών. Οι μέθοδοι αυτοί αξιολογούνται ως προςτο επίπεδο της ασφάλειας που προσφέρουν....
10 Διαχείριση, αξιολόγηση και ενίσχυση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης με τη χρήση τεχνικών διαχείρισης έργου και εκπαιδευτικού σχεδιασμού
Χίμος, Κωνσταντίνος Δ.,
Στη διατριβή αυτή προτείνονται πρωτότυπα πλαίσια αναφοράς και αναπτύσσονται καινοτόμες εφαρμογές τηλεκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Για πρώτη φορά αναφέρεται η εκπαιδευτική διαδικασία και η ...