Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σύνολο αποτελεσμάτων: 28, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Δημόσιες ηλεκτρονικές προμήθειες - αλγοριθμική αξιολόγηση προσφορών προμηθευτών
Πάντα, Μαρία,
Η αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων προμηθειών αναδεικνύεται σε ζήτημα εξαιρετικής σημασίας το οποίο έχει επιπτώσεις τόσο στα οικονομικά των δημοσίων οργανισμών όσο και στην λειτουργία τους. Το ι...
2 Διάρρηξη του ψυχολογικού συμβολαίου κατά τη διάρκεια οργανωσιακών αλλαγών: η περίπτωση των συγχωνεύσεων και εξαγορών
Μπέλλου, Βικτωρία-Μαρία,
Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής επιλέχθηκε η διερεύνηση των επιδράσεων που δέχεται και ασκεί η διάρρηξη του ψυχολογικού συμβολαίου – δηλαδή η μη εκπλήρωση τωνυποσχέσεων - από την πλευρά του οργανισ...
2006-04-06
3 Διεπιχειρησιακά συστήματα ηλεκτρονικού επιχειρείν με χρήση υπηρεσιών διαδικτύου
Γκιτσάλης, Νικόλαος Π.,
Η παρούσα διατριβή έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση του βαθμού χρήσης, ή της αντίληψης που αφορά την χρήση των Διεπιχειρησιακών Συστημάτων (ΔΠΣ). Τα ΔΠΣ είναι μίακατηγορία Πληροφοριακών Συστημάτων π...
2009-09-14
4 Διερεύνηση της επίδρασης της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών : τόμος Ι&ΙΙ
Πανταζή, Άλμα - Μαλαματένια Α.,
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής, είναι να διερευνήσει την επίδραση της στρατηγικής πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, στις επιχειρήσεις της ελληνικής επικρ...
5 Διοίκηση ολικής ποιότητας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών : διερεύνηση της σχέσης ικανοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών πελατών
Μπουραντά, Αθανασία,
Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, η ικανοποίηση ή η δυσαρέσκεια των πελατών προκύπτει όταν αυτοί έρχονται επαφή με τους εργαζόμενους που τους εξυπηρετούν (στιγμές της αλήθειας). Συνεπώς οι εργαζόμε...
2007-05-25
6 Επιχειρηματική αριστεία και μέτρηση επιχειρηματικών αποδόσεων
Βορριά, Ευανθία Π.,
Η πιο αποτελεσματική μέτρηση της επίδοσης και απόδοσης, οι παράγοντες που συνηγορούν προς αυτή, και η Επιχειρηματική Αριστεία αποτελούν από τις πιο σύγχρονες συνδυασμένες τάσεις της Διοίκησης Επιχειρή...
7 Επιχειρηματική στρατηγική : η περίπτωση των ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων
Κακαλέτρη, Γεωργία Γ.,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τον σημαντικότερο, ίσως, παράγοντα της επιχειρηματικής στρατηγικής (πέρα από τη χρηματική επάρκεια) των μεγάλων ελληνικών εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων, δηλαδή το...
8 Εφαρμογές πληροφορικής στην αξιολόγηση μεθόδων κατασκευής υποδειγμάτων εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψηφίων πιστούχων στον τομέα της λιανικής τραπεζικής
Αντωνάκης, Αντώνιος,
Βασικός στόχος της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη της μεθοδολογίας CS και της δυνατότητας υλοποίησής της στην πράξη με τη βοήθεια εφαρμογών πληροφορικών πακέτων. Στα πλαίσια του στόχου αυτού γίνετα...
9 Η επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης
Νιφόρα, Γεωργία Α.,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει την επίδραση της κεφαλαιακής διάρθρωσης στην αξία της επιχείρησης, όπως αυτή αντανακλάται στην αποτίμηση της, από την αγορά. Το πρωταρχικό ερώτημα της έρευνας ε...
10 Η επίδραση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων
Βεντουράτου, Έλενα,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζεται και ερευνά την υπόθεση ότι η πανεπιστημιακή εκπαίδευση αποτελεί το μέσον για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη βελτίωση των δ...
2007-08-23