Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
2 Activity based costing (ABC)και οικονομική επίδοση : χαρακτηριστικά, εγκατάσταση και αξιολόγηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ABC και EVA
Κουτσουμπός, Γεώργιος.,
Η επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης μεθόδου κοστολόγησης για τον υπολογισμό και την αξιολόγηση της οικονομικής ‘επίδοσης’ αποτελούσε ανέκαθεν ένα σημαντικό πρόβλημα για τους διαχειριστές των εταιριώ...
2008-01-23
3 Balanced scorecard :το αποτελεσματικότερο σύστημα αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων
Γορανίτου, Θωμαΐς Π.,
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια προσπάθεια απόδειξης της Ισοζυγισμένης Κάρτας Αποτελεσμάτων (Balanced Scorecard) ως το πιο αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης επίδοσης των επ...
2008-11-04
4 Blue ocean strategy :το παράδειγμα της Disney
Γαλατσίδα, Βασιλική,
Όταν ο ανταγωνισμός σε μια αγορά γίνεται ιδιαίτερα έντονος οι παραδοσιακές στρατηγικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την επιβίωση και την κερδοφορία της επιχείρησης. Η στρατηγική των γ...
5 Brand personality destination : the case of Paros
Τζουάνη, Ηλιάνα,
Ο τουρισμός αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων και συναλλάγματος για την Ελλάδα και ίσως τον βασικότερο παράγοντα, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει σε περιόδους κρίσεων, όπως αυτήν που διανύουμε στη σημερινή ...
6 Case studyγια μια ελληνική βιομηχανική επιχείρηση: ανάλυση και παρουσίαση της Α.Γ. Πετζετάκις Α.Ε.
Σιμωτάς, Ηλίας,
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η θεωρητική παρουσίαση της σύνταξης ενός case study και η πρακτική εφαρμογή της, με τη σύνταξη ενός case study για μια μεγάλη ελληνική βιομηχανική εταιρία. Αρχικά, γίνε...
2006-04-03
7 City branding & marketing: η περίπτωση του Πειραιά
Δρακοπούλου, Αθηνά Δ.,
Η παρούσα εργασία ασχολείται με ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όπως είναι αυτό του city branding δηλαδή της προώθησης πόλεων, μια έννοια πολύπλοκη και πολυδιάστατη η οποία εμπεριέχει τις παραπλήσιες ν...
8 Customer Relationship Management (CRM) :αποτελεσματική στρατηγική υπό προϋποθέσεις
Περακάκη, Ευθυμία Ι.,
Η ραγδαία μεταβολή του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που συντελέστηκε κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες λόγω της παγκοσμιοποίησης, της όξυνσης του ανταγωνισμού και της ανάπτυξης του Διαδικτύου δημιούργ...
2007-06-19
9 Customer relationship management (CRM):δυνατότητες, προοπτικές, προϋποθέσεις για σωστή εφαρμογή.
Γκιτσάλης, Νικόλαος Π.,
Η παρούσα μελέτη στοχεύει να παρουσιαστούν τα οφέλη του CRM και συνεπώς να διαφανούν τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις προκειμένου να το υϊοθετήσουν. Παράλληλα ο στόχος είναι να αποσαφηνιστούν, όσο αυτό...
2006-04-03
10 E-banking (online banking)&ασφαλείς πληρωμές
Κρομμύδας, Θεόδωρος Η.,
Η παρούσα εργασία, έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει την ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να παραθέσει τα πλεονεκτήματα και, τα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής τραπεζικής, ...