Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Σύνολο αποτελεσμάτων: 18, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Economic modeling in shipping and transport: the case of bulk shipping
Πολίτης, Ευάγγελος Δ.,
Η ναυτιλία είναι ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου, στον οποίο τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα και λειτουργικά. Για την αγορά ενός πλοίου, ο πλοιοκτήτης πρέπει να ξεκινήσει μια δ...
2 Islamic finance : an econometric model for tanker dry-docking cost financing
Αποστολίδης, Αγαμέμνων,
The emerging of Islamic finance as an alternative mode for funding of ships is the trigger of the present thesis. The thesis, first, investigates the different types of Islamic finance and evaluates t...
3 Ανάλυση αγορών στις θαλάσσιες μεταφορές χύδην υγρών φορτίων και αναγκαιότητα προσαρμογής της διεθνούς και εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής
Νικολαϊδης, Εμμανουήλ Δ.,
Στην παρούσα διατριβή επιχειρήθηκε η ενδελεχής ανάλυση της δομής της αγοράς του πετρελαίου, καθώς και η ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων που επιδρούν στην διαμόρφωση των ναύλων των δεξαμενοπλοίω...
2006-04-06
4 Ανάλυση και σύγκριση των κανόνων του Ρότερνταμ με τους κανόνες της Χάγης-Βίσμπυ
Δακορώνιας, Αναστάσιος,
Η παρούσα εργασία εντοπίζει τις διαφορές και τα νέα άρθρα μεταξύ του καινούργιου ρυθμιστικού πλαισίου που ονομάζουμε ‘Κανόνες του Ρότερνταμ’ και του προηγούμενου ισχύοντος ‘Κανόνες της Χάγης Βίσπμυ’, ...
5 Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας περιβαλλοντικής διαχείρισης τουριστικών λιμένων
Ο βασικός σκοπός αυτής της διατριβής είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή στρατηγικής παρακολούθησης (Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Μαρίνας) περιβαλλοντικών παραμέτρων για μαρίνες, βασισμένο στις αρχέ...
2009-11-04
6 Διερεύνηση αντισταθμιστικής αποτελεσματικότητας συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ναύλων σε μεμονωμένα δρομολόγια στην αγορά δεξαμενοπλοίων
Θεοδωρόπουλος, Κωνσταντίνος,
Το πεδίο έρευνας της παρούσας διατριβής, αφορά την αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων στον τομέα της ναυτιλίας. Ειδικότερα, ασχολείται με την αντισταθμιστική αποδοτικότητα των Συμβολαίων Μελ...
7 Διερεύνηση των σχέσεων ανταγωνισμού και συμπληρωματικότητας της αεροπορικής και ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης στον ελληνικό χώρο
Ρήγας, Κωνσταντίνος,
Το ζήτημα που απασχολεί την διατριβή αυτή είναι η διερεύνηση της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ δυο διαφορετικών μέσων μεταφοράς, όπως είναι οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, και το πώς αυτή δ...
2007-11-08
8 Εξέταση της θαλάσσιας ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά
Μουστάκης, Απόστολος Μ.,
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της θαλάσσιας ρύπανσης στην παράκτια ζώνη της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, περιοχής με ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα της από παλαιότερων χρόνων απόρριψη...
2006-05-17
9 Εξωτερικές οικονομίες (ρύποι και ατυχήματα) της ναυτιλίας
Χριστοδούλου, Αναστασία Γ.,
Η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανάλυση και αξιολόγηση των κατάλληλων μέτρων για την αποτελεσματική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)...
10 Επιχειρησιακές δράσεις και χρηματοοικονομικές καινοτομίες για την προσαρμογή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
Θαλασσινός, Γιάννης Ε.,
Η πρόσφατη ανάπτυξη του τομέα της ναυτιλίας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος δανεισμού από τις αναπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές οδήγησε πολλές ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες στα διεθνή χρηματιστή...