Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών
Σύνολο αποτελεσμάτων: 420, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 'Αριστο μέγεθος ναυτιλιακής επιχείρησης
Σπανού, Ελένη,
Η ναυτιλία είναι ένας βασικός παράγοντας για τη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου, δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό του τελευταίου διακινείται μέσω θαλάσσης. Περαιτέρω, η ναυτιλιακή επιχείρηση είναι η...
2 A case study for a dry bulk shipping company
Βένιου, Μαργαρίτα,
Capital markets are the complex of institutions and mechanisms through which intermediate-term funds (loan of up to ten years maturity for example) and long-term funds (longer-maturity loans and corpo...
2007-12-07
3 A case study on the spare parts requirement for a55,500 dwt geared bulk carrier
Βαλιάζης, Λάμπρος Φ.,
The purpose of this piece of work is to determine the economical requirements of a certain type vessel; trading at a certain route, under certain market environment and based on a certain Technical Ma...
4 Antitrustπολιτική της Ε.Ε. στη ναυτιλία γραμμών, η κατάργηση των conferences και οι επιπτώσεις της
Μπέρτου, Ευγενία Α.,
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει, να περιγράψει και να αναλύσει την κατάσταση, όσον αφορά την απελευθέρωση του ανταγωνισμού στη ναυτιλία γραμμών μέσω της κατάργησης των συνδιασκ...
5 Assessment for shipping industry: strengths, weaknesses, opportunities, threats and financial evaluation
Στασινόπουλος, Νικόλαος Α.,
This assessment has been inspired from the global recession and the future of the traditional Greek industry of shipping. Various opinions about trends are being announced now and then but it was wort...
6 Asset playσε φορτηγά Panamax πλοία 1989 - 2002
Μαυρίκου, Ευσταθία Γ.,
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διερεύνηση της φορτηγού ναυτιλίας ξηρών φορτίων από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως και το 2002 με σκοπό την προσέγγιση των κερδοσκοπικών επενδύσεων σε αυτά τα πλο...
2008-01-28
7 Brent Oil's forecasting using chaos theory
Στάμου, Σπυρίδων Δ.,
Από το πρώτο λίτρο πετρελαίου που αντλήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο μέχρι και σήμερα, φαίνεται πως ορίζει τον κόσμο όποιος το κατέχει. Όλες οι βιομηχανίες εξαρτώνται από αυτό είτε με άμεσο είτε με έ...
8 Business plan for a national ''Hellas liberty'' ship memorial museum =επιχειρηματικό σχέδιο για το εθνικό μουσείο μνήμης πλοίου ''Ελλάς Λίμπερτυ''
Μόρφη, Ξανθή,
Το παρόν Επιχειρηματικό Σχέδιο επικεντρώνεται στο εγχείρημα της μετατροπής του πλοίου liberty με όνομα 'SS Arthur M. Huddell' (γνωστού ως Liberty Hellas) σε πλωτό μουσείο, το οποίο θα ονομαστεί Εθνικό...
9 Corporate governance&profitability industries (Εταιρική διακυβέρνηση και αποδοτικότητα επιχειρήσεων)
Λαμπροπούλου, Χρυσούλα,
Σε αυτή την εργασία έγινε μία προσπάθεια για την προσέγγιση των βασικών αρχών που διέπουν την εταιρική διακυβέρνηση καθώς και τον σημαντικό ρόλο που έχει στην οργάνωση και τη λειτουργία των σύγχρονων ...
10 Correlation and volatility dynamics across international freight indices
Τυπογιώργος, Δημήτριος,
This paper aims to provide correlation, volatility and dynamics across international freight indices. The findings of this dissertation are of critical importance in development and construction of in...