Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Σύνολο αποτελεσμάτων: 159, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Shangai Cooperation Organization:λεπτές ισορροπίες "επί ξυρού ακμής" μεταξύ "σφύρας και άκμονος"
Κοσίνα, Αλεξία Κ.,
Το annus mirabilis 1991 μαζί με το τέλος μιας εποχής, έφερε και την ανάδυση μιας «σαστισμένης» περιοχής που κλήθηκε να ανανήψει και να «μεταμορφωθεί»: της Κεντρικής Ασίας. Η δημιουργία 5 νέων ανεξάρτη...
2 Άμεσες ξένες επενδύσεις. Προσδιοριστικοί παράγοντες και πολιτικές προσέλκυσης στο πλαίσιο της οικονομικής διπλωματίας. Η περίπτωση της Ελλάδας
Παπαγεωργίου, Αγγελική Σ.,
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια κατανόησης, ερμηνείας και όσο το δυνατόν πληρέστερης παρουσίασης και ανάλυσης του ζητήματος των άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς και των πολι...
3 Ήπια ισχύς: η περίπτωση της Τουρκίας
Αριόγλου, Μαρία,
Είναι ευρύτατα διαδεδομένη η άποψη, ότι τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα της Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έχουν λάβει χώρα σημαντικές αλλαγές στην άσκηση της εξ...
4 Όψεις και προβλήματα των ΜΚΟ. Έμφαση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη
Μπέλλος, Γιονίς Ν.,
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο Όψεις και Προβλήματα των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Έμφαση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκπονήθηκε από τον Γιονίς Μπέλλο, μεταπτυχιακό φοιτητή του Πανεπιστημίου Πει...
5 Αμερικανική υψηλή στρατηγική 1945 - 2008 : συνέχεια ή αλλαγή
Το κύριο αντικείμενο της μελέτης είναι η εξέταση της αμερικανικής Υψηλής στρατηγικής από τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου έως και την προεδρεία του George W. Bush. Σκοπός της είναι μέσα από τη διαχρο...
6 Ανθρωπιστικές επεμβάσεις : επεμβάσεις στη διεθνή πολιτική και στο διεθνές δίκαιο. Μια επανεκτίμηση
Το ζήτημα της ανθρωπιστικής επεμβάσεως και της νομιμότητάς της κατά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, εμφανίζεται κατά καιρούς στο διεθνές προσκήνιο και απασχολεί τη διεθνή θεωρία και πρακτική. Το Συ...
7 Ανθρωπιστικές επεμβάσεις και ρεαλισμός: η περίπτωση της νατοϊκής επέμβασης στο Κόσοβο
Θεοχάρης, Δήμας Ι.,
Η παρούσα διατριβή θα αναλύσει πως η επέμβαση του ΝΑΤΟ στο Κόσοβο αντικατόπτριζε τις αλλαγές στο στρατηγικό προσανατολισμό της συμμαχίας το 1999. Πιο συγκεκριμένα, γιατί η επέμβαση στο Κόσοβο αποτελού...
8 Ανθρώπινα δικαιώματα και εθνικό συμφέρον: μία επικίνδυνη διελκυστίνδα
Βασιλειάδης, Ηλίας,
Στην εποχή μας το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πρακτικής εφαρμογής τους εμφανίζεται στο προσκήνιο των διεθνών σχέσεων με πολύ μεγάλη συχνότητα. Ταυτόχρονα, τα κράτη με τις πολιτικές επιλο...
9 Απελευθέρωση των θαλάσσιων ενδομεταφορών στην Ε.Ε. : η περίπτωση της Ελλάδας
Δελημιχάλη, Τατιάνα,
Στη παρούσα μελέτη προβάλλεται το ζήτημα της εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών – μελών, βάσει του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 357...
10 Απολογία, αποκατάσταση της εικόνας και απόδοση ευθυνών στην ρητορική συγκρότηση της συσπείρωσης: το αφήγημα του πολέμου κατά της τρομοκρατίας
Ασπριάδης, Νεόφυτος Α.,
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επικοινωνιακής διάστασης του στρατηγικού στοχασμού. Η στρατηγική επικοινωνία ως μέρος των στρατηγικών σπουδών και της διεθνούς πολιτικής επικοινωνία...