Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων
Σύνολο αποτελεσμάτων: 24, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 e-AP.MA. :μια μέθοδος για την ανάπτυξη αυτο-ρυθμιστικών δεξιοτήτων στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με αξιοποίηση συστημάτων συνεργατικής μάθησης
Λαζακίδου, Γεωργία,
Η απόκτηση δεξιότητας επίλυσης προβλήματος αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους της εκπαίδευσης. Η έρευνα αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της δεξιότητας για τη ζωή του ανθρώπου και τη συσχετίζει μ...
2008-10-07
2 Ανάκαμψη πληροφοριακών συστημάτων υγείας μετά από καταστροφή = Disaster recovery of health information systems
Αγγελινός, Γεώργιος Ν.,
Η λειτουργία ενός νοσοκομείου είναι μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία. Η αποδοτική λειτουργία του στηρίζεται στην εναρμόνιση της Ιατρικής επιστήμης με την Οικονομική, με το πληροφοριακό σύστημα να υλ...
3 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων, δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων υγείας προσανατολισμένων σε διαδικασίες και υπηρεσίες
Πουλυμενοπούλου, Μικαέλα Ν.,
Κύριος στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η υποστήριξη των διαδικασιών επείγουσας ιατρικής φροντίδας στο επίπεδο της υγειονομικής περιφέρειας (healthdistrict), μέσω της ανάπτυξης ολοκληρ...
2007-01-25
4 Αξιολόγηση επίδοσης και εξαγωγή πολιτικών για ελεγχόμενα από τον πάροχο ευκαιριακά δίκτυα στο μελλοντικό διαδίκτυο = Performance evaluation and policy derivation for operator-governed opportunistic networks in the future internet
Λογοθέτης, Μάριος Μ.,
Τα τελευταία 30 χρόνια το Διαδίκτυο έχει αλλάξει ριζικά την οικονομία και την κοινωνία μας. Έτσι από ένα ακαδημαϊκό δίκτυο που χρησιμοποιούνταν από μερικούς ανθρώπους στις αρχές του 1980, το Διαδίκτυο...
5 Αξιοποίηση δεικτών ανάλυσης διαδραστικότητας σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης για την αξιολόγηση της επίδοσης των εκπαιδευόμενων
Πετροπούλου, Ουρανία Χ.,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με το ερευνητικό αντικείμενο της αξιολόγησης της επίδοσης των εκπαιδευόμενων σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης το οποίο σήμερα στο κατώφλι του 21ου αιώνα α...
6 Αρχιτεκτονική διαχείρισης για ετερογενή περιβάλλοντα ασύρματων επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων τέταρτης γενιάς = Management architecture for heterogeneous high-speed fourth generation wireless communications environments
Γαλάνη, Αρίστη Π.,
Τα ετερογενή περιβάλλοντα ασύρματων επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων 4ης γενιάς απαιτούν προηγμένη διαχειριστική λειτουργικότητα. Στην διατριβή, μία αρχιτεκτονικήδιαχείρισης παρουσιάζεται ως μέσο καθοδήγ...
7 Διαχείριση τερματικών και στοιχείων δικτύου σε περιβάλλοντα ασύρματων επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων πέραν της 3ης γενιάς
Κατιδιώτης, Απόστολος Γ.,
Την τελευταία δεκαετία ο κόσμος των ασυρμάτων επικοινωνιών υπόκειται μια πληθώρα καίριων αλλαγών, οι οποίες έχουν φέρει τις ασύρματες επικοινωνίες στο προσκήνιο της διεθνούς έρευνας, τα αποτελέσματα τ...
2009-07-22
8 Διαχείριση τερματικών σε περιβάλλοντα γνωσιακών δικτύων υψηλών ταχυτήτων
Πετρομανωλάκης, Διονύσης Γ.,
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με τις Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές (ΑΔΕ), προσφέροντας συγχρόνως μια συνολική εικόνα της διαδικασίας εισόδου στο χρη...
9 Διοίκηση επιχειρηματικών διεργασιών: μελέτη περίπτωσης, υπηρεσία εποπτείας αγοράς Υπουργείου Ανάπτυξης
Χριστάκης, Αλκιβιάδης,
Η Διοίκηση Επιχειρηματικών Διεργασιών (BPM) αποτελεί μια νέα φιλοσοφία Διοίκησης η οποία έχει αρχίσει και εφαρμόζεται σε πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έχουνε δείξει πως το...
10 Μέθοδοι ανάκτησης πληροφοριών σε συστήματα πολυμέσων
Ανδρέου, Ιωάννης,
Η παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολείται με το πρόβλημα της ανάκτησης πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο τους και επικεντρώνεται στις μεθόδους ανάκτησης, βάσει τουσχήματος, αντικειμένων τα οποία περιέχ...
2006-11-23