Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 15, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της γνώσης σε έργα διεργασιών αξιοποίησης φυσικού αερίου
Σπανίδης, Φίλιππος-Μάρκος Π.,
Η γνώση αποτελεί παράγοντα ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Στη σύγχρονη βιομηχανία, παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής αντικαθιστώνται σταδιακά ...
2 Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών στρωματικής κατασκευής
Κανελλίδης, Βασίλειος Ι.,
Η αποδοτική εκμετάλλευση των τεχνολογιών ΣΚ απαιτεί αφενός μεν τη μελέτη θεμάτων προγραμματισμού της διαδικασίας παραγωγής και βελτιστοποίησης των σχετικών διαδικασιών αφετέρου δε την ανάπτυξη και βελ...
3 Δημιουργία μοντέλου εκτίμησης και διαχείρισης της δυνατότητας ενός οργανισμού για καινοτομία αξιοποιώντας τις δραστηριότητες διαχείρισης καινοτομίας
Κομισόπουλος, Φαίδων Φ.,
Η παρούσα διατριβή έχει τίτλο: «Δημιουργία Μοντέλου Εκτίμησης και Διαχείρισης της Δυνατότητας ενός Οργανισμού για Καινοτομία, Αξιοποιώντας τις Δραστηριότητες Διαχείρισης Καινοτομίας». Η σχέση μεταξύ δ...
4 Διερεύνηση επίδρασης της στρατηγικής για τη διοίκηση αλυσίδας εφοδιασμού στην εξυπηρέτηση πελάτη : η περίπτωση του κλάδου τροφίμων στην Ελλάδα
Θεοδωράς, Δημήτριος Θ.,
Η διερεύνηση της επίδρασης της στρατηγικής logistics στην εξυπηρέτηση πελάτη διατυπώνεται στην παρούσα μελέτη ως εξής: σε τι βαθμό η διαφορετική στρατηγική logistics των πελατών επηρεάζει τις αντιλήψε...
2009-10-16
5 Διερεύνηση κατασκευής βιο-συμβατής μικρο-βαλβίδας με τη μέθοδο της μικρο-στερεολιθογραφίας
Σχίζας, Χαράλαμπος,
Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής τρεις είναι οι κυριότεροι στόχοι, η εκπλήρωση των οποίων δύναται ενδεχομένως να εμπλουτίσει τα μέχρι πρότινος ερευνητικά αποτελέσματα του συγκεκριμένου ...
6 Διερεύνηση προβλημάτων πολυκριτηριακής αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης μονάδων προηγμένης τεχνολογίας, αντιπροσωπευτικών των ελληνικών βιομηχανικών κλάδων
Μπατζιάς, Δημήτριος Φ.,
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης βιομηχανικών μονάδων είναι το κεφαλαιακό κόστος (f1), το λειτουργικό κόστος (f2), το περιβαλλοντικό κόστος (f3), η βιωσιμότητα (f4), η κε...
7 Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM10, PM2.5, PM1) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας
Κανελλοπούλου, Μαριάνθη Π.,
Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM10, PM2,5, PM1) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας», εκπονήθηκε στα πλαίσια ...
8 Θεωρητικές και εφαρμοσμένες προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική ανάλυση εφοδιαστικών αλυσίδων
Τσουλφάς, Γιάννης Θ.,
Η διατριβή αυτή αναφέρεται στη σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης. Το πεδίο στο οποίο εστιάζει αυτή η διατριβή αφορά στην ανάλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που ...
2008-07-22
9 Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με παραμέτρους που μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου : εφαρμογές σε συστήματα αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας και επανεπεξεργασίας
Βουτσινάς, Θοδωρής Γ.,
Κάθε παραγωγική διαδικασία αποτελείται από επιμέρους λειτουργίες. Η ανάλυση και η εξέταση των στοιχειωδών λειτουργιών μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που θα βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες παραγωγής....
10 Προηγμένες δημοπρασίες σε δυναμικές αγορές : ταξινόμηση, τεχνολογίες, εφαρμογές και μελέτη συμπεριφοράς
Μαρεντάκης, Χαράλαμπος Α.,
Έπειτα από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα η οποία εστιάστηκε στην τελευταία δεκαετία, εντοπίστηκαν και μελετήθηκαν περισσότερες από 450 ερευνητικές εργασίες πουπραγματεύονται θέματα μηχανισμών και θε...