Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 565, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 ABCανάλυση στις διεθνείς χερσαίες εμπορευματικές μεταφορές
Κακατσάκης, Ηλίας,
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται και αναλύει τις δραστηριότητες και λειτουργίες των χερσαίων μεταφορών. Σκοπό έχει να επισημάνει τις επιμέρους πτυχές τους υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού, του κόστους κα...
2 Activity based costing σαν μέθοδος κοστολόγησης προϊόντων σε επιχείρηση παραγωγής ζύμης
Αργύρης, Κωνσταντίνος,
Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη κόστους σε μια μικρομεσαία επιχείρηση παραγωγής προϊόντων σφολιάτας που τροφοδοτεί επιχειρήσεις γρήγορης εστίασης. Η γρήγορη εστίαση αποτελείται από χώρους διασ...
3 Activity-based costingσε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σταυρίδου,, Μαρία,
Το σύγγραμμα αυτό, σκοπό έχει να κάνει την μεθοδολογία του Activity-Based Costing (ABC) προσιτή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να πείσει για την αναγκαιότητά της και να ενθαρρύνει τους επιχειρηματίες...
2006-04-03
4 Aνάπτυξη και εφαρμογή στατιστικών εργαλείων για την διαχείριση προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή της Αθήνας: περίπτωση συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα (CO) καιι διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ)
Λέκκας, Μιχάλης,
Οι δύο ρύποι που μελετώνται στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής, είναι το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2). Είναι δύο ατμοσφαιρικοί ρύποι που είναι δυνατόν να προκαλέσου...
2006-04-03
5 Behavioural modeling in online auctions using data analysis
Πλαστήρα, Ελένη,
The present work deals with the investigation of the behavioural aspects of bidders in electronic auctions. The subject is of interest as it has been noticed that behavioural patterns exist in auction...
6 Biosensors for the control of environmental parameters
Μέρμηγκα, Όλγα,
Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιοαισθητήρων διστρωματικών λιπιδικών μεμβρανών υποστηριζόμενων σε ακροφύσια ηλεκτροδίων (metal supported bilayer lipid membranes — s-BLMs),...
7 Customer serviceστην εκπαίδευση : ο φοιτητής ως πελάτης
Σιαχούλης, Γεώργιος,
Τα τελευταία χρόνια, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα αξιολόγησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και τη συνακόλουθη εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στα πανεπιστημιακ...
2009-03-09
8 E-banking
Γεωργουσοπούλου, Αλεξάνδρα,
Hπαρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα επίκαιρο και συνεχώς εξελισσόμενο θέμα, την εικόνα που παρουσιάζει η ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα. Η άμεση εξάρτηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής από τα τεχνολογι...
2007-10-31
9 E-banking :Σχεδιασμός συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής ελληνικής τράπεζας του ιδιωτικού τομέα
Παπαδημητρίου, Σταματία,
Στην παρούσα περιγράφεται η εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής και του ηλεκτρονικού επιχειρείν και επιχειρείται να γίνει μία παρουσίαση της χρήσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών, μέσω της περ...
10 E-banking&εναλλακτικά δίκτυα διανομής τραπεζών : μελέτη περίπτωσης: η ATEbank στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα
Μπέστα, Τατιάνα,
Hαλματώδης ανάπτυξη του Διαδικτύου (Internet) που παρατηρείται παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία έχει φέρει επανάσταση στις συναλλαγές των πολιτών με τις τράπεζες, καθώς έχει μεταφέρει το τραπεζικό κα...