Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Σύνολο αποτελεσμάτων: 9, εμφανίζονται 1 - 9
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ανάλυση επενδύσεων (συνοπτικές σημειώσεις)
Γκλεζάκος, Μιχαήλ,
Σημειώσεις για το μάθημα "Ανάλυση επενδύσεων".
2009-02-13
2 Αξιόγραφα και χρηματιστηριακές επενδύσεις : συμπληρωματικές σημειώσεις
Γκλεζάκος, Μιχαήλ,
Σημειώσεις για το μάθημα "Αξιόγραφα και χρηματιστηριακές επενδύσεις"
2009-02-13
3 Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση : ανάλυση κατά συστάδες
Κούτρας, Μάρκος Β.,
Σημειώσεις για το μάθημα Εφαρμοσμένη Πολυμεταβλητή Ανάλυση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.
2004-09-21
4 Σημειώσεις για την Ανάλυση της Οικονομικής Κατάστασης των Επιχειρήσεων
Γκλεζάκος, Μιχαήλ,
Σημειώσεις για το μάθημα "Ανάλυση της Οικονομικής Κατάστασης των Επιχειρήσεων".
2009-02-13
5 Σημειώσεις για το μάθημα Εφαρμοσμένη Στατιστική
Παπαιωάννου, Παναγιώτης,
Σημειώσεις για το μάθημα Εφαρμοσμένη Στατιστική, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.
2006-04-07
6 Σημειώσεις παραδόσεων : παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα (εισαγωγή στη στοχαστική χρηματοοικονομική ανάλυση)
Μπούτσικας, Μιχαήλ,
Σημειώσεις για το μάθημα "Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα".
2009-02-13
7 Σημειώσεις του μαθήματος Θεωρία χρεοκοπίας
Πολίτης, Κωνσταντίνος,
Σημειώσεις για το μάθημα "Θεωρία χρεοκοπίας".
2009-02-13
8 Στατιστική θεωρία αξιοπιστίας και έλεγχοι χρόνων ζωής
Κούτρας, Μάρκος Β.,
Σημειώσεις για το μάθημα Έλεγχοι χρόνων ζωής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική.
2004-02-09
9 Συνοπτικές σημειώσεις για το μάθημα "Αρχές χρηματοοικονομικής" (συμπληρωματικές των διανεμηθέντων συγγραμάτων)
Γκλεζάκος, Μιχαήλ,
Σημειώσεις για το μάθημα "Αρχές Χρηματοοικονομικής".
2009-02-13