Ελληνική Επιστημονική & Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)
Σύνολο αποτελεσμάτων: 342, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Contribution a l' etude des champignons de l'Attique
Πολίτης, Ιωάννης Χ. Politis, Jean Ch.,
44σ. Πραγματεία της Ακαδημίας Αθηνών . Τόμος Γ'- Αριθμός 4 ,σ.248
2008-01-10
2 Die Akarnanische Kusteninsel Kalamos (Westgriechenland)
Renz, Carl,
31σ., αναδ.χάρτης, πίν. Denkschriftem der Geolog. Landesanstalt von Griechenland, nr 2
2008-01-29
3 Die berechnung des einfachen vorwarts-und des einfachen ruckwarts- einschneidens mit der Doppel-Rechenmaschine
Λαμπαδάριος, Δ. Ν. Lampadarios, D. N.,
[158-165]σ., πίν. Απόσπασμα εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, αριθμός7, 1932 Δωρεά Δημ. Ν. Λαμπαδαρίου (αρ. 836 σιγ' /1951
2007-11-15
4 La phototriangulation aerienne entre la Crete et l' Egypte Methode rendatn possilbe la prolongation jusqu'a l'Afrique de l'Arc de Meridien de l' Ocean Glacial a la Mediterrance (20025 Est de Greenwich communiquee a la Sence de 6 Avril 1931)
Lampadarios, D. N. Λαμπαδάριος, Δ. Ν.,
7σ., φωτογ. Ανάτυπο από L'Academie d'Athens, 1931 Δωρεά Δημ.Ν.Λαμπαδάριου (αρ.785λα/1951)
2007-11-20
5 Submersion et regression quaternaires en grece
Negris, Ph.,
418-441 p.
2007-03-30
6 Sur des glandes de certaines Labiees qui produisent des substances ameres Περί αδένων ειδών της οικογένειας των Χειλανθών εκκρινόντων πικράς ουσίας
Πολίτης, Ιωάννης Χ. Politis, Jean Ch.,
85-87σ. Ανάτυπο εκ των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών, 11, 1936
2008-01-10
7 Ueber die einwirkung fettaldehyde auf malonsaure und aethylmalonat
Komnenos, Telemachos,
64 pƒ. Inaugural-dissertation zur erlangung der doctorwurde. Δωρεά Ι. Δοανίδη (αρ. 1596/1954)
2007-07-19
8 Έκθεσις περί των κατά τα έτη 1928 και 1929 γενομένων γεωλογικών ερευνών Recherches geologiques effectuees pendant les annees 1928 et 1929
Κτενάς, Κωνσταντίνος Α.,
17σ., χάρτες Ανάτυπο απο τα πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών 5,(1930), σ.92 Δωρεά Ι.Δοανίδη (αρ. 1228/1954)
2007-10-25
9 Έκθεσις της επιτροπής προς παραλαβήν και εξέλεγξιν του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου Αθηνών-Πειραιώς
47σ., σχεδ., διαγρ. Δεμένο σε ένα τόμο με τον τίτλο: Ηλεκτρικά, υπό Γ. Αθανασιάδου
2008-01-29
10 Έλεγχος λιπαρών ελαίων
Κομνηνός, Τηλέμαχος,
55σ., πίν.
2007-03-14