Διδακτορικές Διατριβές
Σύνολο αποτελεσμάτων: 77, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Advanced computational methods for seismic design and assessment of reinforced concrete structures Προηγμένες υπολογιστικές μέθοδοι αντισεισμικού σχεδιασμού και αποτίμησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Μητροπούλου, Χαρίκλεια Χ. Mitropoulou, Charikleia Ch.,
309σ. Ο κύριος στόχος της διατριβής ήταν η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αξιολόγηση και τον οικονομικό-ασφαλή αντισεισμικό σχεδιασμό κατασκευών. Αυτός οκαθολικός στόχος της διατριβής επ...
2011-05-04
2 Conservation methods of iron artifacts recovered from the marine environment Ανάπτυξη μεθόδων για τη συντήρηση-αποκατάταση σιδηρών αρχαιολογικών αντικιμένων απο θαλλάσιο περιβάλλον
Ahmed, Saleh Mohamed Saleh,
246 p. Τα χρόνια υπολείμματα σιδήρου που συναντάμε σε αρχαιολογικά ευρήματα μέσα στην θάλασσα είναι σπάνια σε καλή κατάσταση. Η μακροχρόνια παραμονή των αντικειμένων στοθαλάσσιο περιβάλλον, συχνά οδηγ...
2011-05-10
3 Develpoment of methods for topology and shape optimization of mechanical structures Ανάπτυξη μεθόδων βέλτιστης τοπολογίας και σχήματος μηχανολογικών κατασκευών
Βενετσάνος, Δημήτριος Τ. Venetsanos, Dimitrios T.,
590 p. Το αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, όπως άλλωστε δηλώνει και ο τίτλος της, είναι η μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών βελτιστοποίησης τοπολογίας καισχήματος μηχανολογικών κατασκευ...
2010-08-30
4 Hysteretic finite elements and macro-elements for nonlinear dynamic analysis of structures Υστερητικά πεπερασμένα στοιχεία και μακροστοιχεία για τη μη γραμμική δυναμική ανάλυση των κατασκευών
Τριανταφύλλου, Σάββας Π. Triantafyllou, Savvas P.,
305σ. Η ελαστοπλαστική απόκριση των κατασκευών υπό στατικά ή/ και δυναμικά φορτία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Ανάλυσης των Κατασκευών. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στην ανάπτυξη κα...
2011-03-14
5 Incident occurrence and response on urban freeways Ανάπτυξη προτύπου προσομοίωσης για την πρόβλεψη και τη διαχείριση έκτακτων συμβάντων σε δίκτυα αυτοκινητόδρομων
Χριστοφόρου, Ζωή Δ. Christoforou, Zoi D.,
177σ. Research on road safety has been of great interest to engineers and planners for decades. Regardless of modeling techniques, a serious factor of inaccuracy - in most past studies - has been data...
2010-12-01
6 Nonlinear hybrid simulation for the snalysis of large-scale reinforced concrete structures Τριδιάστατα μη-γραμμικά υβριδικά προσομοιώματα για την ανάλυση μεγάλη κλίμακας κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα
Γεώργιος, Μάρκου Α. Markou, Georgios A.,
308σ. Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση της μη-γραμμικής συμπεριφοράς κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με τριδιάστατα υβριδικά προσομοιώματα πεπερασμένων στοιχείων. Η έρευνα ...
2011-01-11
7 Probabilistic assessment of ship dynamic stability in waves Εκτίμηση δυναμικής ευστάθειας πλοίου σε κυματισμούς
Θεμελής, Νικόλαος Η. Themelis, Nikolaos H.,
183σ. Στόχος ήταν η ανάπτυξη μιας διαδικασίας εκτίμησης της δυναμικής ευστάθειας πλοίων σε κυματισμούς, η οποία θα πρέπει να έχει επιστημονικό υπόβαθρο, να αξιοποιεί τηγνώση από την ανάλυση της δυναμι...
2009-10-20
8 Query optimization under bag and bag-set semantics for multiple heterogeneous data sources Βελτιστοποίηση ερωτημάτων χρησιμοποιώντας σημασιολογία πολυσυνόλου και συνόλου-πολυσυνόλου σε περιβάλλον ετερογενών πηγών πληροφόρησης
Δαμίγος, Ματθαίος Γ. Damigos, Matτheos G.,
184σ. Στην συγκεκριμένη διατριβή, μελετάμε ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης ερωτημάτων με την χρήση όψεων, σε σχεσιακές και XML βάσεις δεδομένων. Ειδικότερα, επικεντρωνόμαστε στα ακόλουθα βασικά προβ...
2011-03-03
9 Three-Dimensional Micromechanical Models of Textile Fabrics Τριδιάστατα Μικρομηχανικά Μοντέλα Υφασμάτων
Καλλιβρετάκη, Αργυρώ Ε. Kallivretaki, Argyro E.,
370σ. Στόχο της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθόδου μηχανικής ανάλυσης των κλωστοϋφαντουργικών (κ/υ) προϊόντων βασισμένη στην μικροδομή τους. Η ανάγκη για ακριβή πρόβ...
2010-07-21
10 Three-Dimensional Thermo-Mechanical Modeling of Austenitic Stainless Steel Welding Τρισδιάστατη Θερμομηχανική Ανάλυση της Συγκόλλησης Ανοξείδοτων Ωστενιτικών Χαλύβων
Κυριακόγγονας, Ανδρέας Π. Kyriakongonas, Andreas P.,
367σ. Περιλαμβάνει εκτεταμένη ελληνική περίληψη σε ξεχωριστό τεύχος. Στην παρούσα διατριβή μελετάται η αριθμητική μοντελοποίηση της διαδικασίας συγκόλλησης ανοξείδωτων ωστενιτικών χαλύβων με τη μέθοδο...
2010-07-18