Διπλωματικές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 'Ενα ενννοιολογικό μοντέλο γεωμετρικών τελεστών γενίκευσης για τρισδιάστατους χάρτες A conceptual model of geometric generalisation operators for 3D maps
Τριανταφυλλίδου, Νίκη Φ. Triantafyllidou, Niki F.,
111σ. Οι 3D χάρτες αποτελούν σημαντικό τμήμα της σύγχρονης χαρτογραφίας με πληθώρα εφαρμογών και οι χαρτογράφοι-ερευνητές προβλέπουν ακόμη μεγαλύτερη χρήση τους στο μέλλον. Σε έναν τέτοιο χάρτη προοπτ...
2009-06-15
2 1-D Simulation of the intake manifold of a single-cylinder Engine Μονοδιάστατη προσομοίωση πολλαπλής εισαγωγής μονοκύλινδρου κινητήρα
Βάρσος, Γεώργιος Β. Varsos, Geogios V.,
111σ. Προσομοίωση συνθηκών μονοδιάστατης ροής στην πολλαπλή εισαγωγής ενός μονοκύλινδρου κινητήρα μέσω της μεθόδου χαρακτηριστικών. Ανάλυση των κυμάτων πίεσης που παράγονται στην εισαγωγή του κυλίνδρο...
2010-09-29
3 Aνάπτυξη συγκεντρωμένου μη γραμμικού απλοποιημένου προτύπου για την περιγραφή της δυναμικής συμπεριφοράς λεπτόγραμμων αλυσοειδών κατασκευών
171σ. Τα τελευταία χρόνια στις πλωτές θαλάσσιες εφαρμογές είναι απαραίτητη η χρήση λεπτόγραμμων αλυσοειδών κατασκευών οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου ή φυσικού αερίου από τον πυθ...
2010-03-01
4 Aνάπτυξη υπολογιστικού κώδικα για την εκτίμηση θερμικών μεγεθών λέβητα κονιοποιημένου καυσίμου - Εφαρμογή σε ΑΗΣ για την περίπτωση μικτής καύσης φυσικού και ξήρουλιγνίτη Development of a computational code for the prediction of pulverised fuel boiler's thermal data-application in a Greek steam boiler for the case of raw and dry lignite co-firing
Βιολιδάκης, Ιωάννης Ε. Violidakis, Ioannis E.,
122σ. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται υπολογιστικός κώδικας για την εκτίμηση των θερμικών μεγεθών που αφορούν λέβητες κονιοποιημένου καυσίμου ατμοπαραγωγών σε εγκαταστάσεις ατμοηλεκτρικώ...
2009-06-02
5 Aναλυτική και αριθμητική προσομοίωση εκβολής πλαστικών σωλήνων Analytical and numerical simulation of plastic pipes extrusion
Μισσού, Ελευθερία Β.,
352σ. Στόχος της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας είναι η μελέτη της προσομοίωσης της εκβολής πλαστικών σωλήνων με τη χρήση αναλυτικών και αριθμητικών μοντέλων. Ουσιαστικά, επιχειρείται αφενός η μελέτη ...
2009-04-27
6 Aξιολόγηση της μεθόδου της τεχνικής ανάλυσης στην περίπτωση μετοχών ναυτιλιακών και μεταφορικών εταιρειών εισηγμένων σε διεθνή χρηματιστήρια Study and evaluation of the technical analysis method in the case of stocks of shipping and sea transportation companies listed in international stock markets
Κολιαράκη, Μαρία -Αγγελική Π. Koliarakis, Maria -Angeliki P.,
161σ. Η διπλωματική αυτή εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει την μέθοδο της τεχνικής ανάλυσης ως τρόπο προσέγγισης της αγοράς. Θα παρουσιαστούν τα κυριότερα στοιχεία της θεωρίας, αυτά δηλαδή που απο...
2010-07-26
7 Aποκατάσταση ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στο δήμο Αυλίδας Rehabilitation of an inactive limestone quarry in the municipality of Aylida
Στεργιόπουλος, Νικόλαος Γ. Stergiopoulos, Nikolaos G. Ταϊφάκος, Κωνσταντίνος Taifakos, Konstantinos,
143σ. Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποκατάσταση ενός ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στο Δήμο Αυλίδας. Στόχος της εργασίας είναι η πρόταση ενός σχεδίου αποκατάστασης γι...
2010-10-25
8 Aριθμητική προσομοίωση διάτρησης σύνθετων υλικών με βλήμα σφαιρικού άκρου
Σορόκος, Εμμανουήλ Γ. Sorokos, Emmanouel G.,
102σ. Διάτρηση σύνθετων υλικών Impact of compossite materials Εμμανουήλ Γ. Σορόκος
2008-09-04
9 Bιοκλιματικός σχεδιασμός, ηλιακά παθητικά συστήματα και άλλες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα Bioclimatic design, solar passive systems and other techniques of energy saving in the building sector
Αργυράκη, Μαρία Ι. Argyraki, Maria I.,
196σ. Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και η λειτουργία των ηλιακών παθητικών συστημάτων άμεσου και έμμεσου ηλιακού κέρδους για την επίτευξη θέρμανσης και ...
2008-10-23
10 City Logistics for Sustainability: The case of Stockholm Εφοδιαστική Πόλεων και Αειφορία: Η περίπτωση της Στοκχόλμης
Μαρούδας-Τσακυρέλης, Ευάγγελος Γ. Maroudas-Tsakyrellis, Evangelos G.,
155σ. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αυξάνονται συνεχώς σε απόλυτα μεγέθη και σε αναλογία με τα άλλα μεταφορικά μέσα (θαλάσσια, εναέρια, σταθερής τροχιάς). Αυτό έχει...
2011-03-21