Μεταπτυχιακές Εργασίες
Σύνολο αποτελεσμάτων: 305, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 [Παρα]μορφώματα στους δημόσιους χώρους της Αττικής - Η περίπτωση του Ολυμπιακού Γυμναστηρίου Γαλατσίου The change from a productive agricultural space into a myltifunctional
182σ. Μεταπτυχιακή Εργασία -- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" Το αντικείμενο της παρούσας έρευνας αφορά στην ανίχνευσ...
2009-07-20
2 Concept Mapping -Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων - Εφαρμογή σε ενδεικτικά παραδείγματα Concept Mapping
Αλιακίζογλου, Ελένη Α. Aliakizoglou, Eleni A.,
220σ. Μεταπτυχιακή Εργασία -- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφοική" Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην εννοιολογική χαρτογράφηση η ο...
2009-07-15
3 Development of performance indicators for maritime clusters Ανάπτυξη δεικτών επίδοσης ναυτιλιακής συστάδας
Καμπουρίδης, Παύλος Γ. Kabouridis, Pavlos G.,
95σ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία. Διεπιστημονικό-Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" Παρά το γεγονός ότι ιστορι...
2011-02-10
4 Geoblogging-δημιουργία ενός σημασιολογικού παγκόσμιου χάρτη Geoblogging- Construction of a world semantic map
Λόντου, Χαρίκλεια Δ. Lontou, Charikleia D.,
84σ. Μεταπτυχιακή Εργασία. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) "Γεωπληροφορική" Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη και υλοπο...
2010-06-27
5 Interaction of caisson foundation with Dip-Slip fault rupture Αλληλεπίδραση κιβωτιοειδούς εγκιβωτισμένου θεμελίου με κανονική και ανάστροφη διάρρηξη
Ζαρζούρας, Ορέστης Ι. Zarzouras, OrestisΙ.,
196 p. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία-- Διεπιστημονικό -Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. (Δ.Π.Μ.Σ.) "Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών" Στην παρούσα μεταπτ...
2011-02-28
6 Numerical investigation of the wave resistance of catamaran ships using potential solvers Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης γεωμετρικών παραγόντων στην αντίσταση κυματισμού δίγαστρων πλοίων
Πολύζος, Στυλιανός Π. Polyzos, Stylianos P.,
183σ. Μεταπτυχιακή διατριβή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη" Συστηματικά αριθμητικά πειράματα διεξήχθησαν για ν...
2010-07-13
7 Optimization of tank vehicle suspension characteristics Βελτιστοποίηση χαρακτηριστικών ανάρτησης βυτιφόρου όχηματος
Πούφος, Λουκάς Ν. Poufos, Loucas N.,
111σ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο--Μεταπτυχιακή Εργασία-- Διεπιστημονικό -Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. (Δ.Π.Μ.Σ.) "Συστήματα Αυτοματισμού" In the design of a vehicle, the engineer tod...
2010-10-13
8 Έλεγχος συμβατότητας δεδομένων Κτηματολογίου με τις απαιτήσεις της οδηγίας "Inspire" Compatibility data of cadastre with the requirements of directive "Inspire"
Δαραλιώτη, Καλλιόπη Σ. Daralioti, Kalliopi S.,
112σ. Μεταπτυχιακή Εργασία -- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών "Γεωπληροφορική" Αναλύθηκαν όλες οι απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας Inspire και οι βασικές ...
2009-07-20
9 Ένας στατικός αλγόριθμος για ανάθεση συχνοτήτων σε περιττούς δακτυλίους A static algorithm for frequency allocation in odd rings
Λεκέας, Παρασκευάς Β. Lekeas, Paraskevas V.,
21σ. Μεταπτυχιακή διατριβή - - Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Μαθηματικών. Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογικής και Θεωρίας Αλγορίθμων και Υπολογισμού Ένας στατικός αλγόριθμος για ανά...
2007-08-22
10 Ένταξη προτύπου σε οντολογία γενικού επιπέδου. Η περίπτωση του προτύπου Observations and Measurements στην οντολογία Basic Formal Ontology
Νίνου, Ελένη Ν. Ninou, Eleni N.,
68σ. Μεταπτυχιακή Εργασία -- Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Γεωπληροφορική" Οι γεωγραφικές πληροφορίες βασίζονται στις παρατηρήσεις ή στις μετρήσεις. Το Ope...
2009-10-12