= Π: Περιβάλλον
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3, εμφανίζονται 1 - 3
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Ευτροφισμός Λίμνης Καστοριάς
Ίννου, Αθανασία,
Γίνεται καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης της λίμνης Καστοριάς και της ευρύτερης περιοχής για τη μελέτη των προβλημάτων, την κατανόηση, καταγραφή και τη συμβολήστην εκτίμηση της μεγάλης αξίας του φυ...
2008
2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Γούσιας, Κωνσταντίνος Κουβέλης , Αθανάσιος,
2010-06-09
3 Πετρέλαιο: διύλιση και προϊόντα
Παπαστάθη , Κυριακή,
2009