= Α: Απόβλητα
Σύνολο αποτελεσμάτων: 9, εμφανίζονται 1 - 9
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
Ταξινόμηση ανά: Ημερομηνία · Επισκέψεις · Τίτλο
1 Απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων: χαρακτηριστικά, μέθοδοι επεξεργασίας, βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Ιωαννίδης , Θεόδωρος Μπαλτζώης , Ηλίας Παπαθανασίου , Κωνσταντίνος,
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται μια περιεκτική προσέγγιση του προβλήματος της διαχείρισης/επεξεργασίας των αποβλήτων (υγρών και στερεών) που παράγουνορισμένοι εκ των κυριότερων κλάδων της β...
2009-07-11
2 Εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου από ΧΥΤΑ στον ελλαδικό χώρο
Ζιάκος , Δημήτριος,
Η εκπόνηση της παρούσας Διπλωματικής εργασίας έγινε με σκοπό την εκτίµηση παραγωγής βιοαερίου από χώρους υγειονοµικής ταφής αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.). Αυτό που θα αναλυθεί παρακάτω είναι η πορεία παραγωγής...
2009-06-11
3 Επεξεργασία αστικών λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων
Πασχαλίδου , Μαρία Τσίτου , Πηνελόπη,
Δέκα πιλοτικές µονάδες τεχνητών υγροβιότοπων κατακόρυφης ροής κατασκευάστηκαν και λειτούργησαν σε χώρο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Χρησιµοποιήθηκαν ως φυτά το καλάµι και το ψαθί και ως πληρωτικά υλικά ...
2009
4 Ιατρικά απόβλητα
Χαρισοπούλου , Χαραλαμπία,
2009-10-08
6 Παρουσίαση και αξιολόγηση τεχνολογιών επεξεργασίας&ενεργειακής αξιοποίησης αστικών στερεών αποβλήτων
Πατιός , Κωνσταντίνος Τσαμπούρης , Κωνσταντίνος,
Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παραθέσει όλους τους δυνατούς τρόπους διαχείρισης και επεξεργασίας των απορριμμάτων και τους τρόπους που αυτές μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να έχουν, όσο αυτό είνα...
2009-03-10
9 Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
Αμπαδίνη , Ελένη Θ.,
Το πρώτο βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδάτινων οικοσυστημάτων, όπως είναι οι θάλασσες, τα ποτάμια και οι λίμνες, αλλά και τα υπόγεια νερά των υδροφορέων και των εδαφών, ...
2009