- Θεόδοτος Σοφοκλής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1000, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Ermis, [Hermes] Ερμής
Γκαρπολάς, Σοφοκλής,
Ε.Λ.Ι.Α. Μ.Ι.Ε.Τ.
2 Ρεβανί Βέροιας
2 λεπτ., 46 δευτ. Για το περίφημο ρεβανί Βέροιας το οποίο χαρακτηρίζει τη Βέροια αλλά και είναι γνωστό σχεδόν σε όλη την Ελλάδα αναφέρεται ο κ. Σοφοκλής Χοχλιούρος εγγόνοςτου Γιώργου Χοχλιούρου που το...
Μέδουσα - Ψηφιακό Αποθετήριο
3 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 955. [26 Ιουνίου 1885 ]
Τίτλος άρθρου : "[Διακοπή της έκδοσης του Αιώνος".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
4 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 656. [31 Μαρτίου 1882 ]
Τίτλος άρθρου : "Επίφοβος ασθένεια : μαστίζουσα πολλούς".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
5 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 802.1 [3 Οκτωβρίου 1883 ]
Τίτλοι άρθρων : "Ο Αγγλικός στόλος εν Θεσσαλονίκη".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
6 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 1172. [26 Αυγούστου 1887 ]
Τίτλοι άρθρων : "Επιφυλλίς : ιστορία ενός παιδιού", "Ελληνικόν αστικόν παιδαγωγείον Δημητρίου Κ. Ορφανίδου".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
7 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 657. [3 Απριλίου 1882]
Τίτλοι άρθρων : "Εταιρία των δημοσίων και δημοτικών έργων", "Επιφυλλίς : η αγωγή των μητέρων ή περί του πολιτισμού του ανθρωπίνου γένους υπό των γυναικών", "Παράδοξος και γενική ασθένεια εν τη χώρα τα...
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
8 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 1173. [29 Αυγούστου 1887]
Τίτλοι άρθρων : "Επιφυλλίς : ιστορία ενός παιδιού", "Ελληνικόν αστικόν παιδαγωγείον Δημητρίου Κ. Ορφανίδου", "Εργα και ημέραι", "Πολιτική επιθεώρησις".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
9 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 658. [7 Απριλίου 1882]
Τίτλοι άρθρων : "Επιφυλλίς : η αγωγή των μητέρων ή περί του πολιτισμού του ανθρωπίνου γένους υπό των γυναικών", "Eπίφοβος ασθένεια : μαστίζουσα πολλούς".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
10 Φάρος της Μακεδονίας, Αρ. 1174. [2 Σεπτεμβρίου 1887]
Τίτλοι άρθρων : "Επιφυλλίς : ιστορία ενός παιδιού", "Ελληνικόν αστικόν παιδαγωγείον Δημητρίου Κ. Ορφανίδου", "Πολιτική επιθεώρησις".
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη