- Θεόδοτος Σοφοκλής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 7, εμφανίζονται 1 - 7
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Η λειτουργία του χρόνου στην Αντιγόνη του Σοφοκλή
Παναγιώτου, Ελευθερία,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως αντικείμενο μελέτης την ανάλυση των κατηγοριών του χρόνου στην τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή. Τα αφηγηματικά μοντέλα του G. ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2 Η αρχιτεκτονική του Μοναστηρίου (Βιτώλια): εθνοτική συνύπαρξη και αστικοί μετασχηματισμοί: 1863-1912 Architecture of Monastiri (Bitolia): ethnic coexistence and urban transformations: 1863-1912
Kotsopoulos, Sofoklis Κωτσόπουλος, Σοφοκλής,
Monastiri (or Bitolia) and its surrounding area had already played an important role in ancient times (as Iraklia) as far as the development of Macedonia is concerned, due to its key geostrategic posi...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
3 Η προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών
Πιταροκοίλης, Σοφοκλής,
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
4 Οι κολλίγοι της Θεσσαλίας: μελέτη περί μορτής
Τριανταφυλλίδης, Σοφοκλής,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
5 Η λειτουργία του "Φωτός" στην τραγωδία του Σοφοκλή Τραχίνιαι
Τότσκα, Αικατερίνη,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Στην τραγωδία του Σοφοκλή Τραχίνιαι δοκιμάζονται οι μέθοδοι τις οποίες αξιοποιεί ο άνθρωπος προκειμένου να αποκτήσει την πολυπόθητη για τον ίδιο γνώση. Στην παρούσα...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
6 Φαίδωνος Κουκουλέ Περί των παρά Σοφοκλεί γνωμών
Κουγέας, Σωκράτης Β.,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
7 Η ποιοτική και ποσοτική επίδραση των απαραίτητων αμινοξέων στη διαιτητική αγωγή των υπέρβαρων και παχύσαρκων ανθρώπων
Hadzimoissis, Sofoklis Χατζημωυσής, Σοφοκλής,
Obesity has evolved as a major health problem of our time. It is an epidemic that affects both sexes and people of all ages. Obesity prevalence among children and teenagers is rapidly increasing and t...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών