- Θεόδοτος Σοφοκλής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 18, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Καβάφης και αρχαίο θέατρο Cavafy and ancient theatre
Kostara, Effrosyni Κωσταρά, Ευφροσύνη,
This dissertation explores the varied and multidimensional presence of ancient theatre in the work of Cavafy; more specifically, it undertakes to compile and analyse all elements in the poet’s work wh...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2 Βιογραφίαι.
Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας Τιπάλδος, Εμίλιος Οικονόμος, Σοφοκλής Κ.,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
3 Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος /
Σοφοκλής, Βλάχος, Άγγελος,,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
4 Αι του Σοφοκλέους τραγωδίαι επτα =: Sophoclis tragoediae septem /
Σοφοκλής, Johnson, Thomas,,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
5 3η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και οι νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 3η διδακτική ενότητα παρουσιάζει και αναλύει εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ασκούν άμεση επιρροή στην οργάνωση ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
6 3η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και οι νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 3η διδακτική ενότητα παρουσιάζει και αναλύει εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ασκούν άμεση επιρροή στην οργάνωση ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
7 4η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 4η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και την σημαντικότητα της στρατηγικής διοίκησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω ενός πλαισίου ανάλυσης των παραγόντων που την συνθέτουν και των βασι...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
8 4η Διδακτική ενότητα.Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 4η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και την σημαντικότητα της στρατηγικής διοίκησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω ενός πλαισίου ανάλυσης των παραγόντων που την συνθέτουν και των βασι...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
9 5η Διδακτική ενοτητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής,
Η 5η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
10 5η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής,
Η 5η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"