- Θεόδοτος Σοφοκλής
Σύνολο αποτελεσμάτων: 18, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Βιογραφίαι.
Παπαδόπουλος-Βρετός, Ανδρέας Τιπάλδος, Εμίλιος Οικονόμος, Σοφοκλής Κ.,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
2 Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος /
Σοφοκλής, Βλάχος, Άγγελος,,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
3 Αι του Σοφοκλέους τραγωδίαι επτα =: Sophoclis tragoediae septem /
Σοφοκλής, Johnson, Thomas,,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
4 3η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και οι νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 3η διδακτική ενότητα παρουσιάζει και αναλύει εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ασκούν άμεση επιρροή στην οργάνωση ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
5 3η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και οι νέες τάσεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου, Ανδρέας Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 3η διδακτική ενότητα παρουσιάζει και αναλύει εκείνα τα χαρακτηριστικά και τις παραμέτρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και που ασκούν άμεση επιρροή στην οργάνωση ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
6 4η Διδακτική ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 4η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και την σημαντικότητα της στρατηγικής διοίκησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω ενός πλαισίου ανάλυσης των παραγόντων που την συνθέτουν και των βασι...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
7 4η Διδακτική ενότητα.Οι βασικές αρχές και η σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ για την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής Πρωϊου, Ευαγγελία,
Η 4η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και την σημαντικότητα της στρατηγικής διοίκησης για τις τουριστικές επιχειρήσεις μέσω ενός πλαισίου ανάλυσης των παραγόντων που την συνθέτουν και των βασι...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
8 5η Διδακτική ενοτητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής,
Η 5η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
9 5η Διδακτική Ενότητα. Οι βασικές αρχές και η σημασία της Διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού στην περίπτωση των τουριστικών επιχειρήσεων
Τσάρτας, Πάρις Σταυρινούδης, Θεόδωρος Φλωράς, Μιλτιάδης Σκούλτσος, Σοφοκλής,
Η 5η διδακτική ενότητα αναφέρεται στην έννοια και τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις και σε όλες εκείνες τις παραμέτρους που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τ...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
10 11η Διδακτική ενότητα. Τα σύγχρονα πολιτιστικά προϊόντα, χρήσεις της κληρονομιάς και της παράδοσης και παραγωγή της τοπικότητας ως μέσο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τουριστικών προορισμών. Μέρος Α'
Παπαθανασσίου-Zuhrt, Δωροθέα Σκούλτσος, Σοφοκλής,
Η παρούσα Διδακτική Ενότητα περιλαμβάνει την αποσαφήνιση της έννοιας της πολιτισμικής κληρονομιάς και της σχέσης της με τον τουρισμό. Συγκεκριμένα μέσα από τις εννοιολογικές προσεγγίσεις τόσο της κοιν...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"