Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα http://www.hua.gr/
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Αθήνα
Περιοχή Αττική

Συλλογές

Τίτλος συλλογής ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
Ιστοσελίδα http://estia.hua.gr:8080/dspace/
Λογότυπο: ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης