Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιστοσελίδα http://www.uoc.gr/
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Ηράκλειο
Περιοχή Κρήτη

Συλλογές

Τίτλος συλλογής E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
Ιστοσελίδα http://elocus.lib.uoc.gr/
Λογότυπο: E-Locus Ιδρυματικό Καταθετήριο
Τίτλος συλλογής Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών
Ιστοσελίδα http://anemi.lib.uoc.gr/
Λογότυπο: Ανέμη - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών