Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών (ΕΠΕΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης

Ιστοσελίδα http://www.edc.uoc.gr
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Ρέθυμνο

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
Ιστοσελίδα http://childeducation-journal.org/
Λογότυπο: Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση