Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)

Ιστοσελίδα http://www.openet.gr/
Κατηγορία Επιστημονικές Εταιρείες

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Ιστοσελίδα http://journal.openet.gr/
Λογότυπο: Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία