Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Ιστοσελίδα http://www.bpi.gr/
Κατηγορία Ερευνητικά Κέντρα
Πόλη Αθήνα
Περιοχή Αττική

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Ηλεκτρονικό Αποθετήριο ΜΦΙ
Ιστοσελίδα http://83.235.16.144:8080/jspuigr
Λογότυπο: Ηλεκτρονικό Αποθετήριο ΜΦΙ