Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιστοσελίδα
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Θεσσαλονίκη
Περιοχή Μακεδονία

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
Ιστοσελίδα http://dspace.lib.uom.gr/
Λογότυπο: Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο