Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Ιστοσελίδα http://www.eie.gr/
Κατηγορία Ερευνητικά Κέντρα
Πόλη Αθήνα
Περιοχή Αττική

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Historical Review/La Revue Historique
Ιστοσελίδα http://www.historicalreview.org/
Λογότυπο: Historical Review/La Revue Historique
Τίτλος συλλογής Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Ιστοσελίδα http://helios-eie.ekt.gr/
Λογότυπο: Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Τίτλος συλλογής Βυζαντινά Σύμμεικτα
Ιστοσελίδα http://www.byzsym.org
Λογότυπο: Βυζαντινά Σύμμεικτα
Τίτλος συλλογής Ενημερωτικό Δελτίο
Ιστοσελίδα http://www.ine-newsletter.org/index.php/ed/
Λογότυπο: Ενημερωτικό Δελτίο
Τίτλος συλλογής Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών
Ιστοσελίδα http://www.grsr.gr
Λογότυπο: Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών
Τίτλος συλλογής Πανδέκτης
Ιστοσελίδα http://pandektis.ekt.gr/dspace/
Λογότυπο: Πανδέκτης
Τίτλος συλλογής ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Ιστοσελίδα http://www.tekmeria.org/
Λογότυπο: ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Τίτλος συλλογής Τετράδια Εργασίας
Ιστοσελίδα http://www.ine-notebooks.org/index.php/te
Λογότυπο: Τετράδια Εργασίας