Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ιστοσελίδα http://www.uoi.gr/
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Ιωάννινα
Περιοχή Ηπειρος

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Ιστοσελίδα http://pc-3.lib.uoi.gr:8080/jspui/
Λογότυπο: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη