Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιστοσελίδα
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Πάτρα
Περιοχή Πελοπόννησος

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Δανϊηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών
Ιστοσελίδα http://xantho.lis.upatras.gr/daniilida/
Λογότυπο: Δανϊηλίς - Ψηφιακά Τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών
Τίτλος συλλογής Δεξαμενή - Αρχείο σύγχρονων ελληνικών περιοδικών
Ιστοσελίδα http://xantho.lis.upatras.gr/dexameni/
Λογότυπο: Δεξαμενή - Αρχείο σύγχρονων ελληνικών περιοδικών
Τίτλος συλλογής Εκπαιδευτικό Απόθεμα
Ιστοσελίδα http://repository.upatras.gr/dspace/
Λογότυπο: Εκπαιδευτικό Απόθεμα
Τίτλος συλλογής Κοσμόπολις
Ιστοσελίδα http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/
Λογότυπο: Κοσμόπολις
Τίτλος συλλογής Νημερτής
Ιστοσελίδα http://nemertes.lis.upatras.gr
Λογότυπο: Νημερτής
Τίτλος συλλογής Πασιθέη - Ηλεκτρονικές επιστημονικές δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης
Ιστοσελίδα http://xantho.lis.upatras.gr/pasithee/
Λογότυπο: Πασιθέη - Ηλεκτρονικές επιστημονικές δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης
Τίτλος συλλογής Πλειάς - Ελληνικά Περιοδικά 19ου Αιώνα
Ιστοσελίδα http://pleias.lis.upatras.gr/
Λογότυπο: Πλειάς - Ελληνικά Περιοδικά 19ου Αιώνα