Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Ιστοσελίδα http://www.ekt.gr/
Κατηγορία Ερευνητικά Κέντρα
Πόλη Αθήνα
Περιοχή Αττική

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Historical Review/La Revue Historique
Ιστοσελίδα http://www.historicalreview.org/
Λογότυπο: Historical Review/La Revue Historique
Τίτλος συλλογής International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication
Ιστοσελίδα http://latic-journal.org/
Λογότυπο: International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication
Τίτλος συλλογής Mediterranean Marine Science
Ιστοσελίδα http://www.medit-mar-sc.net
Λογότυπο: Mediterranean Marine Science
Τίτλος συλλογής Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Ιστοσελίδα http://helios-eie.ekt.gr/
Λογότυπο: Ήλιος - Αποθετήριο Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Τίτλος συλλογής Βυζαντινά Σύμμεικτα
Ιστοσελίδα http://www.byzsym.org
Λογότυπο: Βυζαντινά Σύμμεικτα
Τίτλος συλλογής Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Ιστοσελίδα http://www.deltiokms.org/
Λογότυπο: Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Τίτλος συλλογής Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
Ιστοσελίδα http://deltionchae.org
Λογότυπο: Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας
Τίτλος συλλογής Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ιστοσελίδα http://www.dialogoi-journal.org/
Λογότυπο: Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τίτλος συλλογής Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Ιστοσελίδα http://www.didaktorika.gr
Λογότυπο: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
Τίτλος συλλογής Ενημερωτικό Δελτίο
Ιστοσελίδα http://www.ine-newsletter.org/index.php/ed/
Λογότυπο: Ενημερωτικό Δελτίο
Τίτλος συλλογής Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών
Ιστοσελίδα http://www.grsr.gr
Λογότυπο: Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών
Τίτλος συλλογής Επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη
Ιστοσελίδα http://www.benakijournal.org/
Λογότυπο: Επιστημονικό περιοδικό του Μουσείου Μπενάκη
Τίτλος συλλογής Ερανιστής
Ιστοσελίδα http://eranistes.org
Λογότυπο: Ερανιστής
Τίτλος συλλογής Η Ζωφόρος του Παρθενώνα
Ιστοσελίδα http://repository.parthenonfrieze.gr/
Λογότυπο: Η Ζωφόρος του Παρθενώνα
Τίτλος συλλογής Ιστορείν
Ιστοσελίδα http://historeinonline.org
Λογότυπο: Ιστορείν
Τίτλος συλλογής Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου 'Εργάνη'
Ιστοσελίδα http://www.ergani-repository.gr/
Λογότυπο: Ιστορικό Αρχείο Αιγαίου 'Εργάνη'
Τίτλος συλλογής Μακεδονικά
Ιστοσελίδα http://makedonikajournal.org
Λογότυπο: Μακεδονικά
Τίτλος συλλογής Μνήμων
Ιστοσελίδα http://mnimon.gr
Λογότυπο: Μνήμων
Τίτλος συλλογής Πανδέκτης
Ιστοσελίδα http://pandektis.ekt.gr/dspace/
Λογότυπο: Πανδέκτης
Τίτλος συλλογής Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
Ιστοσελίδα http://childeducation-journal.org/
Λογότυπο: Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση
Τίτλος συλλογής Σύγκριση
Ιστοσελίδα http://www.comparison-gcla.org/
Λογότυπο: Σύγκριση
Τίτλος συλλογής ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Ιστοσελίδα http://www.tekmeria.org/
Λογότυπο: ΤΕΚΜΗΡΙΑ
Τίτλος συλλογής Τετράδια Εργασίας
Ιστοσελίδα http://www.ine-notebooks.org/index.php/te
Λογότυπο: Τετράδια Εργασίας
Τίτλος συλλογής Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς
Ιστοσελίδα http://ebooks.liblivadia.gr
Λογότυπο: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς
Τίτλος συλλογής Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Ιστοσελίδα http://ebooks.serrelib.gr/
Λογότυπο: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Τίτλος συλλογής Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Ιστοσελίδα http://repository.edulll.gr/
Λογότυπο: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
Τίτλος συλλογής Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια
Ιστοσελίδα http://www.eoaesperia.org/
Λογότυπο: Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια