Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ιστοσελίδα http://www.eap.gr/
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Πάτρα
Περιοχή Πελοπόννησος

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Journal of Informatics
Ιστοσελίδα http://nefeli.dsmc.eap.gr/ojs-2.1.1/index.php/HOUJOI
Λογότυπο: Journal of Informatics