Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστοσελίδα http://www.auth.gr/
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Θεσσαλονίκη
Περιοχή Μακεδονία

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
Ιστοσελίδα http://invenio.lib.auth.gr/
Λογότυπο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ψηφιοθήκη
Τίτλος συλλογής Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ιστοσελίδα http://www.dialogoi-journal.org/
Λογότυπο: Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τίτλος συλλογής Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών
Ιστοσελίδα http://vivliothmmy.ee.auth.gr/
Λογότυπο: Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών
Τίτλος συλλογής Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Tμήματος Γεωλογίας "Θεόφραστος"
Ιστοσελίδα http://geolib.geo.auth.gr/digeo/
Λογότυπο: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Tμήματος Γεωλογίας "Θεόφραστος"
Τίτλος συλλογής Ψηφιακό Αποθετήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών "ΣΟΦΙΑ"
Ιστοσελίδα https://sophia.mus.auth.gr/
Λογότυπο: Ψηφιακό Αποθετήριο Τμήματος Μουσικών Σπουδών "ΣΟΦΙΑ"