Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιστοσελίδα http://www.uoa.gr/
Κατηγορία Πανεπιστήμια / ΑΤΕΙ
Πόλη Αθήνα
Περιοχή Αττική

Συλλογές

Τίτλος συλλογής Πέργαμος
Ιστοσελίδα http://pergamos.lib.uoa.gr/
Λογότυπο: Πέργαμος
Τίτλος συλλογής Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"
Ιστοσελίδα http://efessos.lib.uoa.gr/greylit.nsf
Λογότυπο: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Γκρίζας Βιβλιογραφίας"