Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης

Λογότυπο Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης
Ιστοσελίδα http://www.dialogoi-journal.org/
Οργανισμός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κατηγορία Περιοδικά
Τελευταία ενημέρωση2015-09-10 19:15:54
Εγγραφές0
Επιμέρους συλλογές