Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς

Λογότυπο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λειβαδιάς
Ιστοσελίδα http://ebooks.liblivadia.gr
Οργανισμός Δημόσια ΒΙβλιοθήκη Λειβαδιάς
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κατηγορία Ψηφιακά Αρχεία και Ειδικές Συλλογές
Τελευταία ενημέρωση2013-06-05 01:15:31
Εγγραφές142
Επιμέρους συλλογές