Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Λογότυπο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Ιστοσελίδα http://ebooks.serrelib.gr/
Οργανισμός Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Κατηγορία Ψηφιακά Αρχεία και Ειδικές Συλλογές
Τελευταία ενημέρωση2017-08-18 01:09:28
Εγγραφές464
Επιμέρους συλλογές