Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία

Λογότυπο Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
Ιστοσελίδα http://journal.openet.gr/
Οργανισμός Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)
Κατηγορία Περιοδικά
Τελευταία ενημέρωση2013-06-05 01:11:43
Εγγραφές153
Επιμέρους συλλογές