Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών

Λογότυπο Καταθετήριο της Βιβλιοθήκης Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών
Ιστοσελίδα http://vivliothmmy.ee.auth.gr/
Οργανισμός Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Κατηγορία Ιδρυματικά Αποθετήρια Φορέων Έρευνας
Τελευταία ενημέρωση2013-06-04 01:00:49
Εγγραφές1056
Επιμέρους συλλογές