Βασικές λειτουργίες

Στους χρήστες του openarchives.gr προσφέρονται οι ακόλουθες λειτουργίες:

Αναζήτηση

Μέσω του openarchives.gr μπορείτε να πραγματοποιήσετε:

  • απλή αναζήτηση
  • να δείτε συγκεντρωτικά αποτελέσματα από συλλογές που προέρχονται από διαφορετικούς φορείς
  • να δείτε τη συνοπτική εγγραφή (τίτλο, δημιουργό, ημερομηνία δημιουργίας, περιγραφή, κ.ά.) που περιλαμβάνει τα στοιχεία περιγραφής του ψηφιακού τεκμηρίου (άρθρου, βιβλίου, βίντεο, αρχείου ήχου, εικόνα, κ.ά.)
  • να ακολουθήσετε τον εξωτερικό σύνδεσμο για να συμβουλευτείτε την αναλυτική εγγραφή μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον (ιδρυματικό αποθετήριο, διαδικτυακή συλλογή, κλπ) του φορέα που διαθέτει το ψηφιακό τεκμήριο
  • να δείτε αναλυτικά το ψηφιακό τεκμήριο στο ψηφιακό περιβάλλον του φορέα. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο, να δείτε το βίντεο ή να ακούσετε ένα αρχείο ήχου, ανάλογα με το είδος του αντικειμένου που έχετε επιλέξει και τους όρους διάθεσης του περιεχομένου που ορίζει ο πάροχος.

Πλοήγηση

Οι εξής επιλογές πλοήγησης στο περιεχόμενο είναι δυνατές:

  • πλοήγηση με βάση την κατηγορία του φορέα: πανεπιστήμια/ΑΤΕΙ, φορείς πολιτισμού, πολιτιστικοί φορείς, ερευνητικά κέντρα, δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, σχολεία, θρησκευτικοί και εκκλησιαστικοί φορείς, επιστημονικές εταιρείες κ.ά.
  • πλοήγηση στον αλφαβητικό κατάλογο των φορέων, περιεχόμενο των οποίων μπορείτε να αναζητήσετε στο openarchives.gr. Επιλέγοντας τον φορέα μπορείτε να δείτε τις συλλογές του που περιλαμβάνονται στο openarchives.gr
  • πλοήγηση στον αλφαβητικό κατάλογο των συλλογών
  • πλοήγηση με βάση το είδος της συλλογής: αποθετήρια φορέων έρευνας, περιοδικά, αρχεία και ειδικές συλλογές, εθνικό αρχείο διδακτορικών διατριβών
  • πλοήγηση στις πρόσφατες αναζητήσεις που έχετε πραγματοποιήσει και που εμφανίζονται κάτω από το κουτί της αναζήτησης

Πρόσβαση στο περιεχόμενο

Το openarchives.gr συλλέγει και ευρετηριάζει τις πληροφορίες που συνοδεύουν και περιγράφουν έναν ψηφιακό τεκμήριο, όπως είναι ο τίτλος, ο δημιουργός, η ημερομηνία, η περιγραφή, κτλ, το σύνολο των οποίων αποτελεί την εγγραφή. Δεν συλλέγει τα ίδια τα ψηφιακά τεκμήρια, δηλαδή άρθρα, βιβλία, αρχεία κτλ.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί την πρόσβαση στο ψηφιακό αντικείμενο, λ.χ. για να διαβάσει ένα άρθρο ή να παρακολουθήσει ένα βίντεο, από την εγγραφή του τεκμηρίου ακολουθεί τον υπερσύνδεσμο που τον μεταφέρει στη σχετική συλλογή του φορέα. Εκεί μπορεί να έχει την πλήρη πρόσβαση στο ψηφιακό τεκμήριο, εφόσον ο φορέας το επιτρέπει.

Ο τρόπος πρόσβασης στο ψηφιακό τεκμήριο μπορεί να διαφέρει ανάμεσα στους διαφορετικούς φορείς. Κάποιοι φορείς μπορεί να επιτρέπουν ελεγχόμενη πρόσβαση σε συγκεκριμένα κοινά, όπως συμβαίνει με ορισμένα πανεπιστήμια ή σχολές που δίνουν πρόσβαση μόνο στο διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο όταν βρίσκεται σε κάποιο τερματικό σταθμό του φορέα ή αν έχει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης που του επιτρέπουν απομακρυσμένη πρόσβαση.

Το openarchives.gr δεν ευθύνεται για τις διαφορετικές πολιτικές πρόσβασης κάθε φορέα και δεν τις γνωρίζει. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους πρόσβασης που μπορεί να έχετε σε ένα ψηφιακό τεκμήριο, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους όρους χρήσης του φορέα ή να έρθετε σε επαφή μαζί του.