Τεχνικές απαιτήσεις

Το openarchives.gr συλλέγει και ευρετηριάζει τις πληροφορίες που συνοδεύουν και περιγράφουν έναν ψηφιακό τεκμήριο, όπως είναι ο τίτλος, ο δημιουργός, η ημερομηνία, η περιγραφή, κτλ, το σύνολο των οποίων αποτελεί την εγγραφή. Δεν συλλέγει τα ίδια τα ψηφιακά τεκμήρια, δηλαδή άρθρα, βιβλία, αρχεία κτλ.

Για να καταχωρήσετε την ψηφιακή συλλογή σας, το αποθετήριο ή τη βιβλιοθήκη σας στο openarchives.gr συστήνουμε τα εξής:

  • Η ψηφιακή σας συλλογή να περιλαμβάνει έγκριτο πολιτιστικό ή επιστημονικό περιεχόμενο.
  • Τα ψηφιακά αντικείμενα να είναι διαθέσιμα διαδικτυακά για τους χρήστες στο δικό σας ηλεκτρονικό περιβάλλον.
  • Τα ψηφιακά αντικείμενα να συνοδεύονται από μεταδεδομένα περιγραφής.
  • Να γίνεται χρήση ενός μόνιμου προσδιοριστή στην εγγραφή ενός ψηφιακού αντικειμένου.
  • Η διαδικτυακή σας εφαρμογή (ιδρυματικό αποθετήριο, ψηφιακή βιβλιοθήκη, διαδικτυακή συλλογή) να υποστηρίζει το πρωτόκολλο OAI-PMH. Κατά πάσα πιθανότητα, αν έχετε τα λογισμικά DSpace, Open Journal System (OJS) ή Eprints, έχετε ήδη ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο.
  • Οι εγγραφές σας να ακολουθούν το πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core.
  • Επιθυμητή είναι επίσης, και η χρήση των επιπλέον πεδίων από το μοντέλο της Europeana, Europeana Semantic Elements και ιδίως των πεδίων isShownAt ή isShownBy.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης έχει εκδώσει τον οδηγό «Προδιαγραφές και Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας για Ανοικτό Ψηφιακό Περιεχόμενο» ο οποίος δίνει αναλυτικότερες οδηγίες για φορείς που επιθυμούν να ψηφιοποιήσουν και να καταστήσουν το περιεχόμενό τους ευρέσιμο διαδικτυακά.

Το openarchives.gr συλλέγει και ευρετηριάζει μόνο τα μεταδεδομένα και όχι τα ίδια τα ψηφιακά τεκμήρια. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία βάση δεδομένων στην οποία ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση. Για να έχει ένας χρήστης πρόσβαση στο ψηφιακό αντικείμενο, ακολουθεί από την εγγραφή του τεκμηρίου, τον υπερσύνδεσμο που τον μεταφέρει στο ηλεκτρονικό περιβάλλον (ψηφιακό αποθετήριο, διαδικτυακή συλλογή) του φορέα. Εκεί μπορεί να δει, να διαβάσει ή να ακούσει το ίδιο το τεκμήριο.

Έχετε ενδιαφέρον ψηφιακό και τεκμηριωμένο επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο που ταιριάζει με τις παραπάνω θεματικές κατηγορίες αλλά δεν πληροίτε τις παραπάνω προδιαγραφές;

Ελάτε σε επαφή μαζί μας για να μας ενημερώσετε για το αποθετήριο ή τη ψηφιακή βιβλιοθήκη σας: Φόρμα Επικοινωνίας.