Ιστορικό

Το openarchives.gr σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το 2006 από τον Ευάγγελο Μπάνο. To 2011, τo EKT ανέλαβε τη συντήρηση και διάθεση της υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξή της με νέα χαρακτηριστικά.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, όντας θεσμικά αρμόδιο για την υποστήριξη της συλλογής, της τεκμηρίωσης και της διάθεσης της επιστημονικής και πολιτιστικής ψηφιακής παραγωγής της χώρας, ανέλαβε την περαιτέρω ανάπτυξη και διάθεση της υπηρεσίας με στόχο να προσφέρει στους χρήστες ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στο έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο της χώρας. Στόχος ήταν ακόμη, να ενισχυθεί η αξιοπιστία, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα της υπηρεσίας με την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των ηλεκτρονικών υποδομών του ΕΚΤ.

Το openarchives.gr είναι μία ακόμη σημαντική υπηρεσία που διαθέτει το ΕΚΤ προς τους φορείς έγκριτου περιεχομένου της χώρας. Άλλες υπηρεσίες που αναπτύσσει και διαθέτει το ΕΚΤ σε φορείς ψηφιακού περιεχομένου αφορούν την ασφαλή απόθεση και τη μακροχρόνια διατήρηση, την οργάνωση και διαδικτυακή διάθεση του ψηφιακού τους περιεχομένου (υπηρεσία αποθετηρίων, ΑΒΕΚΤ, e-publishing) καθώς και υπηρεσίες αναζήτησης στο ψηφιακό περιεχόμενο (ΑΡΓΩ, ΑΒΕΚΤ e-opac). Προσφέρει, τέλος, οριζόντιες υποστηρικτικές υπηρεσίες (νομική υποστήριξη, τεκμηρίωση, μετάπτωση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη, κλπ).