Γενικές πληροφορίες

Η συμμετοχή στο openarchives.gr είναι εθελοντική και γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση προς τους φορείς.

Είστε φορέας που διαθέτει τεκμηριωμένο ψηφιακό πολιτιστικό και επιστημονικό περιεχόμενο; Η συμμετοχή σας στο openarchives.gr σας προσφέρει τα εξής:

‘Ενα σημαντικό κανάλι προβολής!

Στο openarchives.gr προβάλλονται οι φορείς έγκριτου πολιτιστικού και επιστημονικού περιεχομένου από την Ελλάδα και την Κύπρο. Προσθέστε το δικό σας φορέα και τη δική σας συλλογή μαζί με τους σημαντικότερους φορείς έρευνας και πολιτισμού.

Πρόσθετη επισκεψιμότητα!

Η υπηρεσία προσελκύει μεγάλο αριθμό επισκεπτών που πραγματοποιούν απευθείας αναζήτηση στην πύλη ή προέρχονται μέσα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης.

Υψηλότερα ποσοστά εντοπισμού του περιεχομένου σας από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης!

Επειδή το openarchives.gr είναι ένας μεγάλος συσσωρευτής μεταδεδομένων, τα αντικείμενα της συλλογής σας που περιλαμβάνονται στο openarchives.gr εμφανίζονται με υψηλή κατάταξη στα αποτελέσματα μιας αναζήτησης στο Google.

Μεγαλύτερη διάχυση του περιεχομένου σας στα πλέον διαδεδομένα κανάλια χρήσης!

Οι υπηρεσίες Searchbox και OpenSearch API δίνουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης αναζήτησης μέσα από το openarchives.gr σε τρίτες υπηρεσίες. Με αυτό το τρόπο, πολλαπλασιάζονται τα κανάλια μέσα από τα οποία οι χρήστες φτάνουν στο περιεχόμενό σας, δηλαδή, σε σας.

Σύνδεση του περιεχομένου σας με άλλο συναφές περιεχόμενο!

To openarchives.gr πραγματοποιεί οριζόντια αναζήτηση μεταξύ διαφορετικών συλλογών. Έτσι μία αναζήτηση, π.χ., σχετική με την νανοτεχνολογία, θα αναδείξει τη διδακτορική διατριβή ενός ερευνητή που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών μαζί με ένα πιο πρόσφατο άρθρο των ερευνών του που περιλαμβάνεται στο ιδρυματικό αποθετήριο του φορέα του.

Πρόσθετες υπηρεσίες για το περιεχόμενό σας!

Το ΕΚΤ θα συνεχίσει να βελτιώνει τις υπηρεσίες αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη και την καλύτερη προβολή του περιεχομένου.

Συμμετοχή σε ένα μεγάλο δίκτυο καινοτομίας της γνώσης!

Το ΕΚΤ επιδιώκει την καλύτερη δυνατή συνεργασία μεταξύ φορέων έγκριτου περιεχομένου για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες και με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου δικτύου γνώσης. Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσει τεχνογνωσία, εργαλεία, και υποδομές προς όφελος των φορέων για την οργάνωση, τεκμηρίωση και προβολή των συλλογών τους με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.