Σχετικά

Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και διατηρεί το openarchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συλλογή, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής της χώρας με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις τάσεις στο χώρο καθώς και με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

Στο openarchives.gr ο χρήστης μπορεί από ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης να πραγματοποιήσει αναζήτηση σε επιστημονικά περιοδικά και αρχεία περιοδικών, ερευνητικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες, φωτογραφικό υλικό, χάρτες, κ.ά, που καλύπτουν μία ευρεία γκάμα θεματικών όπως την Ιστορία, τη Μουσική, τα Οικονομικά ή το Μarketing.

Το περιεχόμενο αυτό βρίσκεται κατανεμημένο σε επιμέρους ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιδρυματικά αποθετήρια και συλλογές στο διαδίκτυο και εντοπίζεται δύσκολα από τις καθιερωμένες μηχανές αναζήτησης. Είναι, επιπλέον, δυναμικό και ενημερώνεται διαρκώς. Προστίθενται συνεχώς νέες συλλογές, ενώ οι υπάρχουσες ενημερώνονται σε εβδομαδιαία βάση με τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις και αλλαγές.

Οι συλλογές προέρχονται από έγκριτους φορείς από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, επιστημονικές εταιρείες, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, αρχεία και συλλογές ιδρυμάτων. To openarchives.gr επιτρέπει τη συγκέντρωση της πληροφορίας για το έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο της χώρας σε μία ενιαία πύλη, αναδεικνύοντας τους φορείς, το περιεχόμενο και το έργο τους και συμβάλλοντας στην ενοποίηση και διευκόλυνση της αναζήτησης για τους χρήστες.

Από τον Οκτώβριο του 2013 το openarchives.gr προσφέρεται βελτιωμένο, με την παρουσίαση σε κατηγορίες των φορέων που παρέχουν περιεχόμενο και των τύπων συλλογών, καθώς και με τον εικαστικό ανασχεδιασμό του δικτυακού τόπου. Η κατηγοριοποίηση που έγινε επιτρέπει την εύκολη πλοήγηση στο περιεχόμενο, καθώς και την ανάδειξη κατηγοριών φορέων και χαρακτηριστικών τύπων συλλογών που περιλαμβάνονται στο openarchives.gr.

Το ΕΚΤ συνεχίζει την αναβάθμιση της υπηρεσίας μέσα από νέες συνεργασίες με ελληνικούς φορείς με στόχο τον συνεχή εμπλουτισμό και την ανάδειξη του έγκριτου ελληνικού περιεχομένου επιστήμης και πολιτισμού, τη βελτίωση των παρεχόμενων λειτουργιών και την προσθήκη νέων, καθώς και τον εναρμονισμό των τεχνικών προδιαγραφών στα συστήματα των παρόχων περιεχομένου για τη βέλτιστη καταγραφή και ανάκτηση της πληροφορίας. Η συνεχής βελτίωση του openarchives.gr γίνεται ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υποδομών για την επιστήμη και τον πολιτισμό του ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ, www.epset.gr).